Vlag van Haaren

vlag van gemeente in Noord-Brabant, Nederland

De vlag van Haaren is op 3 april 1997 vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de Noord-Brabantse gemeente Haaren, na een fusie met de gemeenten Esch en Helvoirt. De beschrijving van de vlag luidt als volgt:

Gemeentevlag van 1971 tot 1997
Dorpsvlag van Haaren sinds 9 oktober 1997
Vexillologisch symbool? Vlag van de gemeente Haaren
(1997-2021)

Twee banen; de eerste baan verdeeld in vier even hoge banen blauw, wit, blauw en wit, met daarin verdeeld in wit, blauw, wit en blauw vier molenijzers, en de tweede baan (de vlucht) vier even hoge banen wit, blauw, wit en blauw, met daarin centraal een geplante boom.

De vlag is afgeleid van het gemeentewapen van Haaren.

Per 1 januari 2021 is de gemeente Haaren opgeheven en opgedeeld over verschillende gemeenten. De plaats Haaren is bij Oisterwijk gevoegd.

Eerste vlagBewerken

De eerste vlag van de toenmalige gemeente Haaren werd vastgelegd per raadsbesluit van 15 juni 1971.[1] Deze verving de tot dan toe als gemeentevlag gebruikte defileervlag uit 1935. De beschrijving luidt:

Groen, met een doorboord wit kruis, waarbinnen een verkort wit kruis, de armen van eerstgenoemde kruis ter dikte van 1/4 van de vlaghoogte, van het als tweede genoemde kruis ter dikte van 1/20 van de vlaghoogte van de zijden van de vlag verwijderd.

De kleuren van de vlag waren afgeleid van het toenmalige gemeentewapen. Het ontwerp was van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek. Motivering voor de keuze van twee kruisen was dat het schaap en het lam volgens het werk van mr J.P.W.A. Smit, 'Brabantsche beelden en teekens van recht' (p. 122 e.v.), moesten worden beschouwd als uit de kerkelijke symboliek stammende vrederechtemblemen en dat de kruisen op de vlag als symbolen voor datzelfde vrederecht konden gelden. Tevens waren de kruisen te zien als een symbolische indicatie van het voormalige grootseminarie in de gemeente.

Men was echter vergeten de Hoge Raad van Adel op de hoogte te stellen van het besluit. Op 2 juli zond het college een afschrift aan de HRvA, die op 29 juli 1971 antwoordde met de mededeling geen bezwaar tegen het ontwerp te hebben.

Per 9 oktober 1997 is deze vlag vastgesteld als dorpsvlag voor Haaren.

Verwante afbeeldingenBewerken

  1. Wapens en vlaggen van Noord-Brabant, W.A. van Ham - Uitgeverij: De Walburgpers, 1986