Vlag van Chaam

vlag van voormalige gemeente in Noord-Brabant, Nederland

De vlag van Chaam werd op 11 oktober 1965 bij raadsbesluit vastgesteld als de gemeentelijke vlag van de Noord-Brabantse gemeente Chaam. Na de samenvoeging op 1 januari 1997 van de gemeente met Alphen en Riel tot de nieuwe gemeente Alphen-Chaam werd de vlag buiten gebruik genomen. De gemeentevlag laat zich als volgt beschrijven:

Vexillologisch symbool? Gemeentevlag van de gemeente Chaam (1965-1997)
Dorpsvlag (sinds 1997)

Geel met drie zwarte tot op 2/7 van de totale vlaglengte aan de broekzijde verkorte, even hoge banen, elk 1/7 van de totale vlaghoogte en aan de broek een blauwe broekingbalk ter hoogte van 2/5 van de vlaglengte, gebroken door de zwarte banen, met in de broektop een gele kam.

De blauwe en gele kleuren zijn ontleend aan het gemeentewapen, evenals de kam, waarvan de uitspraak in de streektaal klinkt als de naam van de gemeente. De vormgeving was afkomstig van de Stichting voor Banistiek en Heraldiek, die de gemeentebesturen van de heraldisch gezien bijeen behorende dorpen Alphen en Riel, Baarle-Nassau en Chaam adviseerde gemeentevlaggen van hetzelfde stramien te kiezen. Het oorspronkelijke ontwerp voor deze vlaggen was van Willem van Ham. De wapenkleuren werden gecombineerd met de historische kleuren, volgens van Goor.

DorpsvlagBewerken

De gemeenteraad van Alphen-Chaam heeft tijdens een raadsvergadering op 23 oktober 1997 een dorpsvlag voor Chaam ingevoerd die afwijkt van de voormalige gemeentevlag. De vlag past in hetzelfde stramien als de gemeentevlag en lijkt op die van Alphen en Riel. Deze vlag zou als volgt kunnen worden omschreven:

Vier verticale banen in geel en zwart, gelijk over de lengte van de vlag verdeeld, met op de scheiding van de banen drie kammen, geplaatst twee en een, alles van het een in het ander.

Verwante afbeeldingenBewerken