Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité

Het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité, of kortweg VESOC, is het tripartiet overlegorgaan van de Vlaamse sociale partners met de Vlaamse regering.

Voorzitter is huidig minister-president Geert Bourgeois.

MissieBewerken

In de VESOC voeren de vakbonden en werkgeversorganisaties het sociaal overleg met de Vlaamse Regering over sociaal-economische thema’s. De regering is er toe gebonden elke consensus die bereikt wordt binnen dit orgaan uit te voeren. De sociale partners van hun kant zijn verplicht deze consensussen te verdedigen bij hun achterban en mee te werken aan de uitvoering ervan.[1]

Alle thema's met een sociaal-economische dimensie[2] die behoren tot de bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaams Gewest, alsook alle onderwerpen die het akkoord, advies of de betrokkenheid van de Vlaamse regering vereisen behoren tot de overlegthema's van het VESOC. Daarnaast kan dit orgaan ook andere punten op zijn agenda plaatsen.[3] Zo is het VESOC onder meer bevoegd voor het afsluiten van Vlaamse werkgelegenheidsakkoorden, de zogenaamde Vlaamse Intersectorale Akkoorden (VIA).

Het secretariaat van de VESOC wordt verzorgd door de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).

SamenstellingBewerken

Het VESOC wordt voorgezeten door de Vlaamse minister-president en bestaat uit een delegatie van de Vlaamse regering, acht leden die de werkgevers, de middenstand en de boerenstand vertegenwoordigen en uit acht leden die de werknemers vertegenwoordigen.[4]

Huidige samenstellingBewerken

 • Vertegenwoordigers namens de regering[5]
  • Voorzitter
   • Geert Bourgeois (N-VA), Vlaams minister-president en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
  • Overige ministers
   • Hilde Crevits (CD&V), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
   • Philippe Muyters (N-VA), Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
   • Annemie Turtelboom (Open VLD), viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Indien de dagorde het vereist kunnen ook andere Vlaamse minister de vergaderingen bijwonen
 • Raadgevende stem
  • waarnemend Martin Reubens, secretaris-generaal Dep. Diensten voor het Algemeen regeringsbeleid
  • Dirk Vanderpoorten, secretaris-generaal Dep. Werk en sociale economie
  • Pieter Kerremans, administrateur-generaal SERV
  • Esther Deman, adjunct-administrateur-generaal SERV