Virtueel (informatica)

informatica

Virtueel is lijkend op iets in de reële wereld, maar niet tastbaar bestaand.

In de informatica wordt de term virtueel gebruikt voor verschillende zaken: