Verzetsbeweging

organisatie of groep personen die zich toelegt op het plegen van verzet tegen een bezetter of onderdrukker

Een verzetsbeweging, weerstandsbeweging of bevrijdingsorganisatie is een organisatie of groep personen die zich toelegt op het plegen van verzet tegen een bezetter of onderdrukker. Verzet kan zich richten tegen een buitenlandse bezetter, een binnenlandse dictatuur of de overheersing door een bepaalde minderheid. De tactiek van een verzetsbeweging kan variëren van passief verzet, sabotage, of zelfs aanslagen of liquidaties van personen. Het kan moeilijk zijn een grens te trekken tussen verzet en terrorisme, wat de een legitiem verzet noemt zal een ander als terreur beschouwen. Sommige verzetsbewegingen opereren als guerrillabeweging.

In de koloniale tijd leverden in tal van koloniën verzetsbewegingen strijd tegen de Europese overheersers. In de Tweede Wereldoorlog hadden vele landen in Europa verzetsbewegingen die de Duitse bezetters bevochten. Er was ook in nazi-Duitsland zelf een anti-nazibeweging. In Engeland waren voorbereidingen gaande om een beweging op te zetten die verzet zou plegen tegen een eventuele Duitse bezetting.

Verzetsbewegingen voor 1939 bewerken

Verzetsbewegingen 1939-1945 bewerken

 
Verzet Nederland - Plaquette voor Stichting 1940-1944

Verzetsbewegingen na 1945 bewerken