Vervoersrecht omvat het recht met betrekking tot overeenkomsten van goederen- en personenvervoer.

Als de bij de overeenkomst betrokken partijen uit verschillende landen afkomstig zijn, of als de uitvoering van de overeenkomst zich in een ander land afspeelt, dan wordt de toepasselijkheid van de verschillende nationale wetten geregeld door het Internationaal privaatrecht (IPR).

Omdat vervoer kan plaatsvinden door de lucht, over water en over land zijn voor deze verschillende modaliteiten verschillende verdragen van toepassing. In deze verdragen staan bepalingen over onder andere de vervoersovereenkomst, aansprakelijkheid van de vervoerder en vorderingen bij verlies of beschadiging van de vervoerde zaken.

Internationale verdragen (breder dan de EU) bewerken

Europese Unie bewerken

Er zijn talloze verordeningen en richtlijnen, onder andere voor:

Nederlandse wetgeving en standaardvoorwaarden bewerken

België bewerken

  • De vervoerscondities bij nationaal wegtransport zijn dezelfde als die van de CMR
  • Vervoerswet (Wet van 15 juli 2013 betreffende het goederenvervoer over de weg)


Externe link bewerken