Hoofdmenu openen

Een verordening is een overheidsbesluit van algemene strekking.

Enkele soorten verordeningen:

Zie voor het begrip verordening in het Nederlands recht ook: Besluit (Algemene wet bestuursrecht) en Algemeen verbindend voorschrift.