Verjonging (bosbouw)

Verjonging in de bosbouw is het proces waarbij er nieuwe bomen bijkomen. In een natuurlijk bos zijn de sterfte en de verjonging over het algemeen in evenwicht. Is dat niet het geval, dan kan de beheerder ervoor kiezen om af te wachten totdat zich alsnog een evenwicht instelt, of om een ander beheer toe te passen.

Verjonging in Boswachterij Oostereng. Een paar jaar eerder is hier gekapt, en de eerste boomsoorten zoals berk, eik en Amerikaanse vogelkers bevinden zich nog in de jonge fase.

Er zijn twee manieren waarop bomen en planten zich kunnen verjongen: