Verhoging

aspect van onderscheiding

Boven het kruis of het juweel van een ridderorde of onderscheiding treft men vaak tussen het lint en het juweel een verhoging aan. Deze versiering kan diverse vormen aannemen.

Een typische verhoging; de kroon boven het ridderkruis van de Nederlandse Orde van Oranje-Nassau.
Kruis van de Ordre de la Sincérité met als verhoging een vorstenhoed

Zo zijn er: