Vergaarbaktaxon

Vergaarbaktaxon of informele groep is een aanduiding die gebruikt wordt in de taxonomie voor een taxonomische groep die naar de mening van de auteur(s) geen 'goede' groep is. De aanduiding is dan ook niet officieel gedefinieerd.

Een voorbeeld is de groep van de Monochlamydeae. Deze naam werd in het Bentham & Hooker-systeem gebruikt, maar de auteurs van dit systeem beschreven de groep als "Monochlamydeae classem nec naturalem nec bene limitatam formant" ("De Monochlamydeae vormen een klasse die noch natuurlijk noch goed afgegrensd is"). Een ander voorbeeld wordt gevormd door de Dilleniidae in het Cronquist-systeem.

Gebruik van de aanduidingBewerken

In bovenstaande voorbeelden gaat het om een restgroep die overblijft nadat een aantal goede groepen onderscheiden zijn. Vaak wordt de term ook denigrerend gebruikt door buitenstaanders die het niet met de keuze van de auteur(s) eens zijn: "een rommeltje". Veelal hebben die buitenstaanders dan heel andere opvattingen over taxonomie of systematiek en staan ze een andere werkwijze voor.

Zie ookBewerken