Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten - Union des Villes et Communes belges (VBSG-UVCB) is de koepelorganisatie van de Belgische gemeenten.

Vereniging van Belgische
Steden en Gemeenten
-
Union des Villes et Communes belges
(VBSG-UVCB)
Geschiedenis
Opgericht Gent, 29 juli 1913
Structuur
Voorzitter Marc Cools
Werkgebied Vlag van België België
Hoofdkantoor Aarlenstraat 53/4
1040 Brussel
Type Politiek
Media
Website www.uvcb-vbsg.be
Portaal  Portaalicoon   Politiek

Geschiedenis bewerken

De organisatie werd opgericht op 29 juli 1913 op het stadhuis te Gent op initiatief van Emile Vinck. Tijdens deze eerste algemene vergadering werd Emile Braun als voorzitter verkozen, zelf werd Vinck directeur. De vereniging werd gehuisvest in de kelders van het Museum voor Oude Kunst aan de Regentschapsstraat te Brussel. In 1914 "adopteerde" de organisatie het tijdschrift Mouvement communal, het blad vond zijn oorsprong in 1903 toen het werd uitgegeven door de BWP ter ondersteuning van zijn gemeenteraadsleden. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lag de werking van de vereniging stil, de activiteiten werden opnieuw opgestart in 1919. Op 25 september van dat jaar werd op initiatief van Jules Seeliger, en met ondersteuning van de VBSG, de Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen (OMOB) opgericht als brandverzekeraar van een twintigtal gemeentebesturen. Het was echter tot 1922 wachten op de eerste naoorlogse vergadering van de VBSG. In 1924 werd de OMOB uitgebreid met een arbeidsongevallen-, gemeenterecht- en pensioenskas. Omstreeks 1926 werd gestart met een Nederlandse uitgave van het ledenblad, onder de naam De Gemeente.[1]

De 25e verjaardag van de organisatie - die gevierd zou worden tijdens het 11e congres in Luik van 3 tot 6 september 1939 -was er één in mineur, omwille van de oorlogsdreiging werd het congres geannuleerd. Tijdens de Duitse bezetting tijdens de Tweede Wereldoorlog beperkte de organisatie haar werkzaamheden, zo bleef ze - in de vorm van informatiebladen - publiceren en werd ze bij de aanvang van de bezetting door de voorzitter van het Duits militair bestuur ontvangen. Na de bevrijding werd er in december 1945 opnieuw een congres georganiseerd, in oktober van datzelfde jaar was de druk van De Gemeente / Mouvement communal hervat.[2] In 1953 dient de VBSG te verhuizen en nam ze haar intrek in de Wolstraat 30 te Brussel, tevens kreeg ze van dan af concurrentie van de 'Belgische afdeling van de Raad van Europese Gemeenten' (REG). Dit gaf (mede) de impuls tot een grondige reorganisatie van de VBSG, die zou uitgevoerd worden door de toenmalige schatbewaarder Boudewijn de Grunne. Onder zijn impuls als nieuw aangesteld directeur van de vereniging werden de statuten vernieuwd, werd er een uitbreiding van de financiële middelen bekomen en werd het aantal stafleden uitgebreid.[3]

In de periode die hierop volgde werden verschillende nieuwe diensten en organisaties in de schoot van de vereniging opgericht. Zo werden onder meer een 'vereniging voor sociale huisvesting' (1961), een 'afdeling Openbare Onderstand' (1965) en een 'afdeling Onderwijs' (1971) opgericht.[4] In dat laatst genoemde jaar werd er tevens verhuisd naar de huidige locatie in de Aarlenstraat. Eind jaren 80 kwam het tot een fusie met de 'Belgische afdeling van de REG' , ondertussen omgevormd tot Raad van Europese Gemeenten en Regio’s (REGR).[3]

In 1977 werd een politieke reorganisatie doorgevoerd met de oprichting van regionale afdelingen. Het Vlaams regionaal comité kreeg Georges Cardoen als voorzitter, het Waals regionaal comité werd voorgezeten door Emile Henry en het Brussels regionaal comité door André Lagasse. Deze regionale comités werden bevoegd voor de gewest- en gemeenschapsmateries, de federaal gebleven bevoegdheden werden behartigd door de VBSG. De daarop volgende jaren werd de organisatie steeds verder geregionaliseerd en in 1993 verwierven de regionale entiteiten een eigen vzw-statuut. Twee jaar later, in 1995, werd de VBSG-structuur volledig geregionaliseerd, voortaan zou de raad van bestuur gevormd worden door de vertegenwoordigers van de regionale entiteiten en werd er besloten tot een roterend VBSG-voorzitterschap van twee jaar tussen de drie regionale voorzitters. In 2004 ten slotte werden de statuten van de VBSG gewijzigd, voortaan bestond de algemene vergadering niet langer uit de aangesloten gemeenten, maar enkel nog uit de drie regionale verenigingen.[5]

Structuur bewerken

De vereniging heeft haar zetel in de Aarlenstraat 53 bus 4 te Brussel. Het voorzitterschap wordt om de beurt voor twee jaar uitgeoefend door de voorzitters van de drie regionale verenigingen. De voorzitters van de twee andere verenigingen zijn ondervoorzitter.[6] Huidig voorzitter is Marc Cools.

Voormalig voorzitters bewerken

Tijdspanne Voorzitter hoedanigheid
1913 - 1924 Emile Braun (LP) burgemeester van Gent
1924 - 1927 Émile Digneffe (LP) burgemeester van Luik
1927 - 1933 Frans Van Cauwelaert (Kath. Partij) burgemeester van Antwerpen
1933 - 1939 Alfred Vander Stegen (LP) burgemeester van Gent
1939 - 1945 Karel Dessain (Kath. Verbond) burgemeester van Mechelen
1945 - 1956 Joseph Vandemeulebroek (LP) burgemeester van Brussel
1956 - 1959 Carl Lebon (CVP) schepen van Antwerpen
1959 - 1961 Antoon Spinoy (BSP) burgemeester van Mechelen
1961 - 1966 Joseph Bracops (BSP) burgemeester van Anderlecht
1966 - 1967 Antoon Spinoy (BSP) burgemeester van Mechelen
1967 - 1971 Marcel Piron (LP) schepen van Brussel
1971 - 1989 Paul Meyers (CVP) burgemeester van Hasselt
1989 - 1995 Michel Debauque[7] (PS) burgemeester van La Louvière
Tijdspanne Voorzitter hoedanigheid
...
1999 - 2001 Jacques De Grave (PRL) schepen van Elsene
2001 - 2003 Jef Gabriels (CVP) burgemeester van Genk
2003 - 2005 Willy Taminiaux (PS) burgemeester van La Louvière
2005 - 2006 Michiel Vandenbussche (sp.a) schepen van Etterbeek
2006 - 2007 Marc Cools (MR) schepen van Ukkel
2007 - 2009 Jef Gabriels (CVP) burgemeester van Genk
2009 Paul Furlan[8] (PS) burgemeester van Thuin
2009 - 2011 Jacques Gobert[9] (PS) burgemeester van La Louvière
2011 - 2013 Marc Cools (MR) schepen van Ukkel
...
? - heden Marc Cools (MR) schepen van Ukkel

Aangesloten verenigingen bewerken

De vereniging telt onder haar leden:

Externe link bewerken