Hoofdmenu openen

Het verdrag van Pontoise werd in 1312 gesloten tussen Filips de Schone, koning van Frankrijk, en Robrecht III, graaf van Vlaanderen. Hierdoor droeg Vlaanderen Rijsels-Vlaanderen (dit waren de kasselrijen van Rijsel, Oorschie en Dowaai) over aan Frankrijk.

Het Verdrag van Athis-sur-Orge (1305) had Vlaanderen een zware boete opgelegd. De Franse koning ging er nu mee akkoord de boete te halveren in ruil voor Rijsels-Vlaanderen. De andere helft werd later geïnd in de vorm van annuïteiten. Het bedrag per gebied werd vastgelegd in een lijst genaamd "Transport van Vlaanderen".

Rijsels-Vlaanderen keerde in 1369 terug naar Vlaanderen door het huwelijk tussen Margaretha van Male en Filips de Stoute.