Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van opsporing en winning van minerale rijkdommen in de zeebodem

Verdrag tegen olievervuiling

Het Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van opsporing en winning van minerale rijkdommen in de zeebodem (Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage Resulting from Exploration for and Exploitation of Seabed Mineral Resources, CLEE) is een internationaal verdrag dat de aansprakelijkheid en compensatie regelt in het geval van olieverontreiniging in de offshore. Het werkingsgebied is beperkt tot de Noordzee, de Oostzee en een deel van de Atlantische Oceaan. Het moest een aanvulling worden op het CLC-verdrag van de IMO, maar is nooit in werking getreden.

Verdrag inzake de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door olie ten gevolge van opsporing en winning van minerale rijkdommen in de zeebodem
CLEE
Ondertekend 1 mei 1977 in Londen
Depositaris Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Gemenebest van het Verenigd Koninkrijk
Status Niet in werking
Taal Engels
(Gewaarmerkt) afschrift cil.nus.edu.sg
Portaal  Portaalicoon   Politiek