Verbond van de naaldbossen

Het verbond van de naaldbossen (Dicrano-Pinion), kortaf naaldbossen, is een verbond van de klasse van de naaldbossen (Vaccinio-Piceetea), een groep van bosgemeenschappen die voorkomt op zure, voedselarme zandgronden, en gedomineerd wordt door naaldbomen en bladmossen.

Verbond van de naaldbossen
Verbond van de naaldbossen
Verbond van de naaldbossen
Syntaxonomische indeling
Klasse:Vaccinio-Piceetea (Klasse van de naaldbossen)
Orde:Vaccinio-Piceetalia
Verbond
Dicrano-Pinion
(Libbert 1933) Matusz., 1962

Het verbond telt in België en Nederland drie onderliggende associaties.

Naamgeving, etymologie en coderingBewerken

  • Frans: Pinède mésophile sur silice
  • Duits: Sand- und Silikat-Kiefernwälder
  • Engels: Pine forests on sandy and silicate soils
  • Syntaxoncode (Nederland): 41Aa

De naam Dicrano-Pinion is afgeleid van de wetenschappelijke namen van de belangrijkste kensoorten van dit verbond, het gerimpeld gaffeltandmos (Dicranum polysetum) en de grove den (Pinus sylvestris).

KenmerkenBewerken

AlgemeenBewerken

Het verbond van de naaldbossen omvat plantengemeenschappen van overwegend zure, voedselarme, vochtige tot droge zandgronden. De meeste vegetaties van deze klasse in België en Nederland zijn door de mens aangeplant, zoals de meeste dennenbossen op voormalige heide of in de duinen. Slechts enkele types komen spontaan voor, zoals de pioniersvegetaties van dennen in heidegebieden, en de jeneverbesstruwelen.

StructuurBewerken

Het verbond van de naaldbossen kent in de Lage Landen een zeer verscheiden structuur, van open, lage jeneverbesstruwelen tot hoog opgaande, donkere sparrenbossen. Aangeplante bossen worden gekenmerkt door een soortenarme boomlaag met dominantie van naaldbomen, een door het gebrek aan licht nauwelijks aanwezige struik- en kruidlaag, en een goed ontwikkelde moslaag met overwegend bladmossen.

OnderverdelingBewerken

 
Dennenbos. Siberië

Het verbond van de naaldbossen heeft als vertegenwoordigers in België en Nederland:

SoortensamenstellingBewerken

 
Grove den
 
Wilde kamperfoelie
 
Gerimpeld gaffeltandmos

Het verbond kent in België en Nederland twee kensoorten, de grove den en het gerimpeld gaffeltandmos. Grove den kan echter ook gevonden worden in aangrenzende vegetaties van het zomereik-verbond en van het verbond van de berkenbroekbossen.

Boomlaag
Kensoort Diff. soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV 30%<80% Grove den Pinus sylvestris
Struiklaag

Geen kensoorten.

Kruidlaag
Kensoort Diff. soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
dV Wilde kamperfoelie Lonicera periclymenum t.o.v. zomereik-verbond
dV Hengel Melampyrum pratense t.o.v. zomereik-verbond
dV Valse salie Teucrium scorodonia t.o.v. zomereik-verbond
dV Gladde witbol Holcus mollis t.o.v. zomereik-verbond
Moslaag
Kensoort Diff. soort Presentie Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Opmerking
kV >50% Gerimpeld gaffeltandmos Dicranum polysetum
dV Gewoon sterrenmos Mnium hornum t.o.v. zomereik-verbond

Zie ookBewerken