Verbod

instructie om een handeling achterwege te laten

Een verbod is een instructie om een handeling achterwege te laten. Zo'n aanwijzing kan vervat zijn in bevelen, regels, reglementen, religieuze opvattingen en wetgeving. Het is een bewuste inperking van de handelingsvrijheid.

Universeel pictogram voor een verbod.

Zie ook Bewerken