Verbindingszone De Groene AS

natuurgebied in Nederland

Verbindingszone De Groene AS verbindt een aantal natuurgebieden tussen Amstelland en Spaarnwoude met elkaar. Hierdoor ontstaat een ecologische verbindingszone, en tevens een aantrekkelijk landschap dat geschikt is voor recreatie en leefgebied voor dieren.

De Groene AS wordt een belangrijke schakel in de ecologische hoofdstructuur van Noord-Holland. De Groene AS telt 26 projecten en maakt op haar beurt deel uit van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS).

Het ontwikkelingsplan 'De Groene AS' werd In 1995 vastgesteld. Initiatiefnemers waren het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, de provincie Noord-Holland, de gemeentes Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlemmermeer. Ook het waterschap Groot-Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland deden mee in dit project.

Het doel is om de Groene AS in twintig jaar te realiseren. Een groot deel van de groene projecten is in uitvoering. Volgens de planning zou de Groene AS in 2016 gereed moeten zijn.

Externe linksBewerken