Hoofdmenu openen

De Veiligheidswet is de belangrijkste basiswet waarop het Belgische Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming of kortweg ARAB was gebaseerd.

Veiligheidswet
Citeertitel Veiligheidswet
Titel Wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen
Soort regeling Wet
Toepassingsgebied Vlag van België België
Rechtsgebied Werkgelegenheid en Arbeid
Status Opgeheven
Goedkeuring en inwerkingtreding
Ingediend op 11 december 1951
Aangenomen door Kamer van volksvertegenwoordigers op 6 maart 1952; Senaat op 3 juni 1952
Ondertekend op 10 juni 1952
Gepubliceerd op 19 juni 1952
Gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
In werking getreden op 29 juni 1952
Ingetrokken/
opgeheven op
1 oktober 1996
Geschiedenis
Opgevolgd door Welzijnswet
Wijzigingen Externe lijst
Lees online
Veiligheidswet
Portaal  Portaalicoon   Mens & maatschappij

Deze wet, die invoege trad op 10 juni 1952, bevatte enerzijds de reglementeringen inzake gezondheid en de veiligheid van de werknemers en anderzijds de reglementeringen inzake de hygiënische gesteldheid van het werk en de werkplaatsen.

Deze wet werd geregeld gewijzigd. Hiervoor moest voorafgaand het advies van de Hoge Raad voor Veiligheid, Gezondheid en Verfraaiing van de werkplaatsen ingewonnen worden.

De uitvoeringsbesluiten van deze wet zijn terug te vinden in het ARAB, met name in Titel Ibis, Titel II, Titel III en Titel V.

In de jaren 90 bleek dat de Veiligheidswet volledig diende herwerkt te worden omwille van de Europese reglementeringen maar ook omwille van de ontwikkelingen op het vlak van de preventie van de blootstelling tegen risico's van de werknemers op het werk. Het bleek niet meer voldoende om arbeidsveiligheid en arbeidsgezondheid in enge zin te behandelen maar dit diende verruimd te worden naar de toestand van de werknemers in zijn totaliteit. Daarom werd ook gekozen om voortaan de term welzijn te gebruiken.

In 1996 werd de Veiligheidswet dan ook vervangen door de Welzijnswet.