Vechtkunst

geheel van vechttechnieken en -tradities, martial arts

Een vechtkunst (ook wel aangeduid met de Engelse term martial arts, wat letterlijk krijgskunsten betekent) is een geheel van vechttechnieken en -tradities.

De term vechtkunst roept vooral associaties op met oosterse vechtsporten als judo, karate en kungfu, maar ook westerse sporten als worstelen en boksen zijn vechtkunsten.

AchtergrondBewerken

Vechtkunsten zijn al zeer oud. De eerste tekenen van systematische training in bepaalde manieren van vechten dateren van het eerste millennium voor Christus.

Vechtkunsten berusten altijd op hetzelfde principe: het met behulp van fysieke kracht of middelen een tegenstander verslaan, en tegelijkertijd jezelf verdedigen tegen een fysieke aanval.

Veel oosterse vechtkunsten komen voort uit religies als het Shintoïsme, het Taoïsme en het Zenboeddhisme. Andere vechtkunsten zijn gebaseerd op een erecode. Oosterse vechtkunsten kunnen daarnaast ook zaken als meditatie of alternatieve geneeswijzen, zoals acupunctuur, omvatten. Verder kunnen vechtkunsten nauw zijn verbonden met bepaalde dansen. Vechtkunsten worden vaak aangewend ter zelfverdediging.

De Engelse term martial arts is uitgebreider dan de Nederlandse term vechtkunst en kan naar elke techniek van vechten en oorlogvoering verwijzen. De term stamt uit de 16e eeuw en refereerde oorspronkelijk aan Europese manieren van vechten zoals schermen en andere vormen van duels.

GroepenBewerken

Vechtkunsten zijn ruwweg onder te verdelen in drie groepen:

  • Slag: vechtkunsten die de nadruk leggen op slag- en traptechnieken.
  • Worstelen: vechtkunsten die de nadruk leggen op het vastgrijpen en neerleggen van de tegenstander, meestal met behulp van houdgrepen.
  • Wapens: vechtkunsten waarbij men met wapens vecht.

Externe linkBewerken