Variëteit (biologie)

taxonomische rang

In de plantkunde is variëteit een taxonomische rang lager dan soort. Als alle taxonomische rangen heeft een variëteit betrekking op een taxonomische groep, dus een groep die vanuit taxonomisch oogpunt (dus wetenschappelijk) een eenheid is. De term variëteit of botanische variëteit is de Nederlandse term voor wat in de ICBN een variety of varietas is. Veelal zal het om een in het wild gevonden plant gaan.

Zo is Escobaria vivipara (Nutt.) Buxb. een cactus soort die voorkomt van Canada tot in Mexico. Er zijn negen variëteiten beschreven (waar de variëteiten van de pincushion cactus samen voorkomen, ontstaan hybriden). Escobaria vivipara var. arizonica komt voor in Arizona terwijl Escobaria vivipara var. neo-mexicana naar New Mexico vernoemd is.

  • Merk op dat dit begrip niet verward moet worden met een cultivar, een term gedefinieerd door de ICNCP. Het is in het verleden vaak gebeurd dat een plant die nu een cultivar is oorspronkelijk beschreven is als variëteit en op een gegeven moment omgezet is.
  • In de zoölogie bestaat het begrip variëteit alleen als een te bestrijden fout. De enige rang beneden die van soort is de ondersoort.
Andere rangen

Andere rangen voor planten beneden het niveau van soort zijn onder andere (convariëteit, afgekort convar.), ondersoort (subspecies, afgekort subsp.) en vorm (forma, afgekort f.), bijvoorbeeld: