Vidar en Vali

Vali was een zoon van Odin en voorbestemd de dood van Balder te wreken door Hodr te doden.

Hij werd in een dag tijd van zuigeling tot volwassene en doodde Hodr meteen. Met zijn halfbroer Vidar zou hij de Ragnarok overleven.

Een andere Vali was een zoon van Loki en Sigyn en broer van Narfi en was minder fortuinlijk. Vali werd veranderd in een kwijlende wolf die Narfi de keel doorbeet.

Zie ookBewerken