Voor een soortgelijk systeem in Vlaanderen, zie studierichting.

Een vakkenpakket is de verzameling van vakken die een Nederlandse leerling in het voortgezet onderwijs in een bepaalde richting in een bepaald leerjaar heeft.

Vakkenpakket in Nederland

bewerken

Voor de komst van de tweede fase in 1999 bestond het vakkenpakket van het vwo uit minstens 7 vakken, en bij de havo en vmbo uit 6 vakken, waarbij Nederlands en één vreemde taal, bijna altijd Engels, verplicht was. Op veel scholen was het mogelijk om eindexamen te doen in meer dan dit minimale aantal vakken, op enkele scholen was het verplicht om een vak meer te kiezen dan het minimale aantal.

Havo en vwo

bewerken

Op havo en vwo bestaat het vakkenpakket uit 3 delen. Het algemene deel, de vakken die gevolgd moeten worden ongeacht de gekozen richting, en het vrije deel, dat zelf ingevuld mag worden. Daarnaast moeten de leerlingen een van de vier profielen kiezen en de daarbij verplichte vakken volgen, het profieldeel.

Bij elk vak wordt aangegeven hoeveel uur er minstens aan besteed moet worden, de studielasturen. Leerlingen moeten gemiddeld 40 studielasturen per week hebben. Een schooljaar telt 40 weken, een havo-leerling zal dus in 2 jaar 3200 studielasturen moeten halen, een vwo-leerling respectievelijk 4800 in 3 jaar.

Voor gymnasium-leerlingen zijn Griekse en/of Latijnse taal- en letterkunde en Klassieke culturele vorming verplicht.

Gemeenschappelijk deel Vrij deel
atheneum gymnasium
 • Nederlandse taal en literatuur - 480
 • Engelse taal en literatuur - 400
 • Moderne vreemde taal2 - 480
 • Maatschappijleer - 120
 • Culturele en kunstzinnige vorming
  of Klassieke culturele vorming - 160
 • Lichamelijke opvoeding - 160
 • Nederlandse taal en literatuur - 480
 • Engelse taal en literatuur - 400
 • Latijnse of Griekse taal en literatuur - 600
 • Maatschappijleer - 120
 • Klassieke culturele vorming - 160
 • Lichamelijke opvoeding - 160

Totaal gemeenschappelijk deel: 1800 studielasturen1

Totaal gemeenschappelijk deel: 1920 studielasturen1

Profielen
Cultuur en Maatschappij Natuur en Gezondheid
 • Wiskunde C (eventueel A of B) - 480
 • Geschiedenis - 480
 • Kunstvakken - 480,
  filosofie - 480,
  Moderne vreemde taal2 - 480
  of Grieks of Latijn - 600
 • Aardrijkskunde - 440,
  maatschappijwetenschappen - 440
  of economie - 480
 • Wiskunde A (eventueel B) - 520
 • Biologie - 480
 • Scheikunde - 440
 • Natuur, leven en technologie - 440,
  aardrijkskunde - 440
  of natuurkunde - 480
Economie en Maatschappij Natuur en Techniek
 • Wiskunde A (eventueel B) - 520
 • Economie - 480
 • Geschiedenis - 440
 • Management en organisatie / bedrijfseconomie4 - 440,
  aardrijkskunde - 440,
  maatschappijwetenschappen - 440
  of een moderne vreemde taal2 - 480
 • Wiskunde B - 600
 • Natuurkunde - 480
 • Scheikunde - 440
 • Natuur, leven en technologie - 440,
  informatica - 440,
  biologie - 480
  of wiskunde D - 440

Totaal profieldeel: 1880 tot 2040 studielasturen

Totaal: minimaal 4800 studielasturen

 1. De gegeven studielasturen zijn het totaal aantal lesuren van een periode van drie lesjaren.
 2. Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Turks, Chinees, Papiaments (Caribisch Nederland) of Fries (Europees Nederland).
 3. Algemene natuurwetenschappen is een extra keuzevak en is dus niet in plaats van een ander vak uit het vrije deel.
 4. Met ingang van schooljaar 2018/2019 zal het vak management en organisatie vervangen worden door het vak 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'.
Gemeenschappelijk deel Vrij deel
 • Nederlandse taal en letterkunde - 400
 • Engelse taal en letterkunde - 360
 • Maatschappijleer - 120
 • Culturele en kunstzinnige vorming - 120
 • Lichamelijke opvoeding - 120
 • Rekenen
 • Algemene natuurwetenschappen3 - 120

Totaal gemeenschappelijk deel: 1120 studielasturen1

Profielen
 • Aardrijkskunde
 • Bewegen, sport en maatschappij
 • Biologie
 • Duitse taal en literatuur
 • Economie
 • Franse taal en literatuur
 • Filosofie
 • Geschiedenis
 • Informatica
 • Kunst (algemeen, beeldende vorming, dans, muziek, drama)
 • Maatschappijwetenschappen
 • Management en organisatie / bedrijfseconomie4
 • Natuur, leven en technologie
 • Natuurkunde
 • Scheikunde
 • Wiskunde D
Cultuur en Maatschappij Natuur en Gezondheid
 • Geschiedenis - 320
 • Moderne vreemde taal2 - 400
 • Kunstvakken - 320,
  filosofie - 320
  of een moderne vreemde taal2 - 400
 • Aardrijkskunde - 320,
  maatschappijwetenschappen - 320
  of economie - 400
 • Wiskunde A (eventueel B) - 320
 • Biologie - 400
 • Scheikunde - 320
 • Natuur, leven en technologie - 320,
  aardrijkskunde - 320
  of natuurkunde - 400
Economie en Maatschappij Natuur en Techniek
 • Wiskunde A (of eventueel B) - 320
 • Economie - 400
 • Geschiedenis - 320
 • Management en organisatie / bedrijfseconomie4 - 320,
  aardrijkskunde - 320,
  maatschappijwetenschappen - 320
  of een moderne vreemde taal2 - 400
 • Wiskunde B - 360
 • Natuurkunde - 400
 • Scheikunde - 320
 • Natuur, leven en technologie - 320,
  informatica - 320,
  biologie - 400
  of Wiskunde D - 320

Totaal profieldeel: 1360 tot 1520 studielasturen

Totaal: minimaal 3200 studielasturen

 1. De gegeven studielasturen zijn het totaal aantal lesuren van een periode van twee lesjaren.
 2. Frans, Duits, Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Turks, Papiaments (Caribisch Nederland) of Fries (Europees Nederland).
 3. Algemene natuurwetenschappen is een extra keuzevak en is dus niet in plaats van een ander vak uit het vrije deel.
 4. Met ingang van schooljaar 2018/2019 zal het vak management en organisatie vervangen worden door het vak 'bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid'.

Het vmbo kent een viertal sectoren. Onafhankelijk van de gekozen sector zijn de volgende gemeenschappelijke vakken verplicht (het gemeenschappelijk deel):

Er kan gekozen worden uit vier verschillende sectoren, elk met verschillende verplichte vakken (het sectordeel):

Sector Techniek

Sector Zorg en welzijn

Sector Economie

Sector Landbouw

 • Wiskunde
 • Een vak kiezen uit:
  • Natuur- en scheikunde 1
  • Biologie

Theoretische leerweg

bewerken

Op de theoretische leerweg moeten naast het gemeenschappelijk deel en het sectordeel nog 1 of 2 keuzevakken gekozen worden (het vrije deel). De keuzevakken zijn:

 • Wiskunde
 • Natuur- en scheikunde 1
 • Natuur- en scheikunde 2
 • Biologie
 • Maatschappijkunde
 • Geschiedenis
 • Aardrijkskunde
 • Economie
 • Frans
 • Duits
 • Spaans
 • Turks1
 • Arabisch1
 • Fries1
 • Kunstvakken 2 (dans, drama, muziek of beeldende vakken)
 • Informatietechnologie2
 • Lichamelijke opvoeding 22
 1. Europees Nederland.
 2. Mits dit vak gegeven wordt op de desbetreffende school.

Basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg

bewerken

Op de basisberoepsgerichte leerweg (BB) en kaderberoepsgerichte leerweg (KB) is naast het algemene deel en het sectordeel ook nog 1 afdelingsvak verplicht. Het afdelingsvak hangt af van de gekozen afdeling binnen de sector, er kan gekozen worden uit de volgende afdelingsvakken:

Sector Techniek
Bouwtechniek timmeren, Bouwtechniek metselen, Bouwtechniek schilderen, Bouwtechniek fijnhoutbewerken, Bouwtechniek Infra (experimenteel programma), Bouwtechniek-breed, Elektrotechniek, Grafische techniek, Installatietechniek, Metaaltechniek, Transport en logistiek, Voertuigentechniek, Instalektro, Metalektro, Techniek-breed, Edelsmeden.
Sector Zorg en welzijn
Uiterlijke verzorging, Verzorging, Zorg en welzijn breed, Sport Dienstverlening en Veiligheid.
Sector Economie
Administratie, Consumptief horeca, Consumptief bakken, Consumptief-breed, Economie, Handel en verkoop, Handel en administratie, Mode en commercie.
Sector Landbouw
Landbouw en natuurlijke omgeving, Plantenteelt, Groene ruimte, Bloembinden en -schikken, Dierhouderij en -verzorging, Verwerking agrarische producten, Agrarische bedrijfseconomie, Agrarische techniek en Landbouw breed.

Leerwerktraject

bewerken

Het leerwerktraject behoort tot de basisberoepsgerichte leerweg. Op het leerwerktraject is alleen Nederlands en Engels verplicht met daarnaast een afdelingsvak.