VOET staat voor "vakoverschrijdende eindtermen" en is een pedagogisch begrip in het Vlaams onderwijs.

SitueringBewerken

Vakoverschrijdende eindtermen in het secundair onderwijs zijn eindtermen die de vakgrenzen overschrijden. Elke vakleraar is er medeverantwoordelijk voor dat de school zich inspant om ze te bereiken. Er is met andere woorden een inspanningsverplichting. Bij vakoverschrijdende eindtermen gaat het dus niet alleen over inhoud, maar ook over werkwijzen en attitudes.

SoortenBewerken

Men onderscheidt zeven vakoverschrijdende eindtermen:

BasisonderwijsBewerken

Hier zijn drie "leergebied overschrijdende" eindtermen:

Zie ookBewerken

Voor Nederland: Kerndoel en Softskills.