V.C.S. Ichthus Landelijk

Verenigde Christen Studenten Ichthus Landelijk, kortweg: V.C.S. Ichthus of Ichthus Landelijk, is een verband van Nederlandse christelijke studentenverenigingen voor studenten in het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappelijk onderwijs, verspreid over heel Nederland. Er zijn Ichthusverenigingen in Amsterdam, Arnhem, Breda, Dronten, Ede, Eindhoven, Groningen, 's-Hertogenbosch, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Wageningen en Zwolle. De Reformatorische Studentenkring (RSK) uit Enschede is buitengewoon lid.

Kenmerkend voor Ichthusverenigingen is het open karakter van de verenigingen, de diversiteit van de leden en de centrale plaats die de Bijbel inneemt op verenigingsavonden.[bron?] Alle Ichthusverenigingen zijn lid van de Nederlandse tak van IFES, een internationale organisatie van christenstudenten.

De naam is afgeleid van het Griekse woord Ichthus (vis). De vis is een symbool ter aanduiding van het christendom.

OntstaansgeschiedenisBewerken

De Ichthusbeweging ontstond op 25 februari 1960 in Utrecht, naar aanleiding van een grootscheepse evangelisatieactie op de Utrechtse universiteit. Deze door Prins Bernhard geopende actie werd gehouden van 16 tot 19 november 1959, en de pas bekeerde studenten konden op deze nieuwe studentenbeweging worden opgevangen. Hierna werden ook in verschillende andere steden Ichthusbewegingen opgericht. Door de tijd heen hebben de meeste Ichthusgroepen hun status veranderd in "studentenvereniging". In 2014 zijn de zeven alphastudentenverenigingen toegetreden tot het landelijke verband van Ichthus. Hiermee werd Ichthus met 17 verenigingen het grootste verband van studentenverenigingen in Nederland

Afzonderlijke verenigingenBewerken

AmsterdamBewerken

ESV Ichthus Amsterdam ontstond aan het begin van de jaren zestig toen een groepje studenten bij elkaar kwam om bijbelstudie te doen. Toen dit in 1965 wat vastere vormen had aangenomen, werd Ichthus Amsterdam opgericht. Er werd begonnen met één wekelijkse Bijbelkring en een speciale gebedskring. In enkele jaren groeide dit uit tot tien Bijbelkringen. In 2021 bestaat de vereniging uit 43 leden en telt de vereniging zes kringen.

ArnhemBewerken

CSV Ichthus Arnhem werd opgericht in 1975 als Pro Deo en veranderde via Alpha Arnhem in de huidige naam. De vereniging bestaat in 2020 uit 16 leden die tweewekelijks een Bijbelstudie houden. De andere weken zijn er gezamenlijke activiteiten.

BredaBewerken

CSV Ichthus Breda is opgericht in 1985 als christelijke studentenvereniging Alpha en sloot zich in 2014 aan bij Ichthus Nederland. Het ledenaantal bedraagt ongeveer 25 in 2021, voornamelijk van de hogescholen Avans en BUAS. Ook zijn er leden van de KMA. De leden komen een- tot tweewekelijks bij elkaar voor Bijbelstudie of ontspannende activiteiten. Verder organiseert de vereniging activiteiten als gala's, lezingen, borrels, een jaarlijkse vakantie, feesten en sportevenementen. De vereniging karakteriseert zich door een mix tussen 'Brabantse' gezelligheid en verdieping in het geloof. Verder onderhoudt Ichthus Breda warme banden met de andere Ichthus verenigingen, met name de Brabantse.

's-HertogenboschBewerken

CSV Ichthus 's-Hertogenbosch is in 1985 opgericht als christelijke studentenvereniging Alpha en sloot zich in 2014 aan bij Ichthus Nederland. Het bestaat uit een groep studenten die hun geloof uit willen dragen naar de stad waarin ze wonen. Elke dinsdag komen de leden bij elkaar voor kringavonden, ontspannen avonden, gezamenlijke maaltijden, feestjes of sprekersavonden. Het aantal leden bedraagt anno 2021 ongeveer 25.

DrontenBewerken

CSV Ichthus Dronten, tot 21 mei 2015 nog CSV Alpha Dronten geheten, bestaat sinds de jaren 80 en heeft circa 40 leden, voornamelijk van het CAH-Vilentum. De vereniging houdt eens in de twee weken Bijbelstudies verspreid over de vier Ichthushuizen.

EdeBewerken

CSV Ichthus Ede heeft anno 2021 ongeveer 90 leden. De leden komen bij elkaar voor Bijbelstudie, V.E.T. avonden (Verbroederen En Tjillen), PPP-avonden (praise, preach and prayer), ALV's of andere gezamenlijke avonden.

EindhovenBewerken

CVS Ichthus Eindhoven, opgericht in 1969, ging in 2009 als laatste binnen het Ichtusverband over van een beweging naar een rechtsvorm. In het seizoen 2002/2003 haalt de beweging voor het eerst een ledenaantal boven de 50. Anno 2021 telt de vereniging ongeveer 100 leden. De vereniging is sinds 2016 gevestigd in de eigen sociëteit Amnis.

EnschedeBewerken

RSK (Reformatorische StudentenKring) Enschede is een in 1973 opgerichte christelijke studentenvereniging. Er zijn in 2021 ongeveer 56 leden met vooral studenten van de hogeschool Enschede (Saxion) en de Universiteit Twente. De RSK Enschede ziet de Bijbel als de grondslag van de vereniging. De RSK is buitengewoon lid van Ichthus en onderhoudt banden met de C.S.F.R.. Daarnaast is de RSK vertegenwoordigd binnen Christelijk Overleg Orgaan Studenten Enschede (ChOOSE). Ook is de RSK lid van IFES.

GroningenBewerken

CSV Ichthus Groningen is ontstaan in 1982 als beweging. Ze maakt deel uit van OCSG, het Overleg Christelijke Studentenverenigingen Groningen. waaraan meerdere christelijke studentenverenigingen uit de stad deelnamen. In 1995 werd de beweging een stichting en in 2011 veranderde de rechtsvorm naar vereniging. In de jaren 90 groeide de vereniging gestaag door en werden er in 2003 ruim 200 leden geteld. In 2006 was Ichthus Groningen de grootste Ichthus van Nederland. Anno 2021 heeft de vereniging 135 leden.

LeidenBewerken

ESV Ichthus Leiden begon in 1966 als Bijbelkring voor verpleegsters en werd officieel opgericht in 1967. Het telt anno 2021 ongeveer 83 leden. De leden zijn voornamelijk afkomstig van de Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden en hebben verschillende kerkelijke achtergronden; van gereformeerde gemeente tot baptist en van katholiek tot evangelisch.

MaastrichtBewerken

CSV Ichthus Maastricht was als beweging begonnen op 25 mei 1985 en was het een vereniging van 3 juni 1994 tot 14 april 2010. Toen hield CSV Ichthus Maastricht op te bestaan na een fusie met de Maastrichtse Studentenvereniging Navigators. De nieuwe christelijke vereniging die hieruit voortvloeide heet CSV Lux ad Mosam en sloot zich op 22 maart 2013 aan bij het Overkoepelend Zuster Overleg Nederland.

NijmegenBewerken

CSV Ichthus Nijmegen[1] werd in 2001 opgericht. De vereniging bestond echter al als bijbelstudiegroep sinds 1969. Anno 2022 heeft Ichthus Nijmegen zo'n 70 leden. Het maakt deel uit van de Koepel der Christelijke Studentenverenigingen Nijmegen (CSN).

RotterdamBewerken

CSV Ichthus Rotterdam[2] werd in 1967 als beweging opgericht en in 1997 werd het een officiele vereniging: de Rotterdamse Evangelische Studentenvereniging Ichthus (R.E.S.V. Ichthus). Sinds 2015 gaat de vereniging door onder de huidige naam. De vereniging telt anno 2021 ongeveer 35 leden.

TilburgBewerken

CSV Ichthus Tilburg werd als beweging opgericht in 1975. Hoewel het ledental lange tijd op de vingers van twee handen te tellen was, groeide de groep met hulp van Ichthus Eindhoven uit van zo'n 20 studenten in 1993 en tot 40 leden in 1995. In dat jaar werd ook het eerste (informele) bestuur aangesteld. Na een aantal mindere jaren qua ledenaantal bestaat Ichthus Tilburg anno 2020 uit zo'n 55 studenten. In het seizoen 2001/2002 werd de Tilburgse beweging omgezet in een vereniging.

UtrechtBewerken

CSV Ichthus Utrecht is met 166 leden de grootste Ichthusvereniging. In 1960 werd de vereniging opgericht en is daardoor tevens de oudste Ichthus studentenvereniging. Iedere dinsdag heeft Ichthus Utrecht Bijbelkring en iedere donderdag een open avond, waar iedereen welkom is.

WageningenBewerken

CSV Ichthus Wageningen is opgericht in 1971. De leden van deze Ichthusvereniging zijn voornamelijk afkomstig van de Wageningen Universiteit, de Van Hall Larenstein, de Christelijke Hogeschool Ede. en de Aeres. Anno 2021 zijn er 61 leden.

ZwolleBewerken

CSV Ichthus Zwolle is in 1981 opgericht. Al vóór de toetreding van de Alphaverenigingen bij Ichthus droeg Ichthus Zwolle de naam Ichthus en is deze blijven dragen.Anno 2021 zijn er ongeveer 100 leden van allerlei MBO-, HBO- en WO-opleidingen in Zwolle.

ActiviteitenBewerken

 
Programmaboekjes van de jaarlijkse "ichthusretraite"

Het aantal en de aard van de activiteiten van de verschillende verenigingen is redelijk divers. De kernactiviteit van de verenigingen is echter de (twee)wekelijkse Bijbelstudiekring. Twee van de grootste jaarlijkse evenementen waarin alle Ichthusverenigingen participeren, zijn de Ichthus-zeilkampen en de Ichthusretraite. Daarnaast wordt ook elk jaar een volleybaltoernooi voor alle Ichthus-verenigingen georganiseerd.

Ichthus zeilkampenBewerken

Het eerste Ichthus-zeilkamp vond plaats van 4 tot 11 juli 1959, en werd georganiseerd door de groep Utrechtse studenten die een paar maanden later de grote evangelisatieactie op touw zou zetten waardoor de Ichthusverenigingen ontstonden. Ichthus Zeilkampen is sinds 2005 een zelfstandige stichting, onder bestuur van de Centrale KampStaf. De stichting onderhoudt nauwe contacten met het Landelijk Bestuur (LB) van VESB Ichthus. Jaarlijks trekken de zeilkampen ongeveer 170 (oud)studenten.

IchthusretraiteBewerken

De Ichthusretraite wordt jaarlijks georganiseerd rond november. Het evenement staat open voor alle verenigingen die bij de V.C.S. Ichthus zijn aangesloten. Ruim 300 christenstudenten komen op dit evenement samen om met elkaar te bidden, te zingen, werkgroepen en lezingen te volgen. Sinds 1995 vindt de retraite plaats in conferentieoord "Emmaüs", in een voormalig klooster in het Noord-Brabantse Helvoirt.

Externe linksBewerken

Christelijke studentenverenigingen in Nederland
C.S.F.R.-disputen:Am.St.E.Lo.D.A.M.E.N.S.E. (Amsterdam) · Dei Gratia (Wageningen) · Emèt Qenee (Eindhoven en Tilburg) · Johannes Calvijn (Delft) · Ichthus, sub voce 'In Hoc Signo Vinces' (Rotterdam) · Panoplia (Leiden) · Quo Vadis · Sola Scriptura (Utrecht) · Yir'at 'Adonay (Groningen)
V.C.S. Ichthus:Amsterdam · Arnhem · Breda · 's-Hertogenbosch · Den Haag · Dronten · Ede · Eindhoven · Reformatorische Studentenkring Enschede (RSK) · Groningen · Leiden · Nijmegen · Rotterdam · Tilburg · Utrecht · Wageningen · Zwolle
VGS-Nederland:Fides Quadrat Intellectum (Kampen) · GSV (Groningen) · VGST (Enschede) · VGSU (Utrecht)
O.Z.O.N.:C.S.R.-Delft · S.S.R.-N.U. · C.S.V. Alpha · C.S.V. Lux ad Mosam
Solidamentum:Ede · Gouda · Zwolle
POINT:Fides Quadrat Intellectum (Kampen)
Overige:Depositum Custodi (Utrecht) · Virtute Dei (Utrecht)
Opgeheven:Alpha Landelijk (landelijk verband) · Societas Studiosorum Reformatorum (landelijke bond)