Hoofdmenu openen

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland

(Doorverwezen vanaf V&VN)

Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) is de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. De activiteiten van V&VN zijn er op gericht haar doelgroepen in staat te stellen hun beroep op het hoogste kwaliteitsniveau en met passie professioneel uit te oefenen.[1]

Inhoud

OntstaansgeschiedenisBewerken

V&VN bestaat sinds 1 augustus 2006. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen koepelorganisatie AVVV (Algemene Vereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden) en vijftien van haar lidorganisaties. In december 2006 kwamen daar door een tweede fusie nog eens zeventien beroepsverenigingen bij. Sinds de fusie sluiten zich om de paar maanden beroepsverenigingen aan. Daarnaast kent de vereniging een substantiële autonome ledengroei (80.000 leden in maart 2017). Eind 2010 vond een volgende fusie plaats: nl. met LEVV (Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging) en Sting (beroepsvereniging voor verzorgenden).

ActiviteitenBewerken

V&VN voert activiteiten uit die betrekking hebben op de inrichting van het beroep en de opleiding tot het beroep. Daarnaast is V&VN actief in projecten om de kwaliteit van zorg te verbeteren en te borgen. Ook stimuleert en ondersteunt V&VN de oprichting van Verpleegkundige en Verzorgende adviesraden bij zorginstellingen in Nederland. Bij het uitvoeren van deze activiteiten werkt V&VN samen met het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, brancheorganisaties en andere beroepsorganisaties binnen de Nederlandse gezondheidszorg.

V&VN is tevens belast met de uitvoering van diverse registers: het (publieke) register voor de verpleegkundig specialist en het Kwaliteitsregister V&V. Dit laatste register biedt verpleegkundigen en verzorgenden de mogelijkheid hun deskundigheidsbevordering te registreren (en aan te tonen).

OrganisatieBewerken

De vereniging kent een bestuur van negen personen. Het bestuur van de vereniging wordt geadviseerd door een aantal commissies. De leden oefenen binnen V&VN invloed uit via de Ledenraad. Ook houden de leden via de Ledenraad in de gaten of de vereniging goed wordt bestuurd. Het bureau van V&VN ondersteunt de vereniging bij het realiseren van de doelstellingen.

Een belangrijk onderdeel van de vereniging zijn de afdelingen en platforms. Deze vertegenwoordigen de vele differentiaties binnen het beroep. V&VN kent de volgende afdelingen en platforms:

 • V&VN Ambulancezorg
 • V&VN Antroposofische Zorg
 • V&VN Arboverpleegkundigen
 • V&VN Complementaire Zorg
 • V&VN Consultatieve Psychiatrie
 • V&VN Continentie Verpleegkundigen & Verzorgenden
 • V&VN Dermatologie
 • V&VN Diabetes
 • V&VN Dialyse & Nefrologie
 • V&VN Geriatrie & Gerontologie
 • V&VN GGZ Verpleegkunde
 • V&VN IC
 • V&VN Justitieel Verpleegkundigen
 • V&VN Kinderverpleegkunde
 • V&VN Longverpleegkundigen
 • V&VN Maag Darm Lever
 • V&VN Medium Care Verpleegkundigen
 • V&VN Militaire Verpleegkunde en Verzorging
 • V&VN Neuro & Revalidatie
 • V&VN Oncologie
 • V&VN Opleiders
 • V&VN Palliatieve Verpleegkunde
 • V&VN Pijnverpleegkundigen
 • V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners
 • V&VN Research Professionals
 • V&VN Reumatologie
 • V&VN Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundigen
 • V&VN Stomaverpleegkundigen
 • V&VN Studenten & starters
 • V&VN Transferverpleegkundigen
 • V&VN Urologie Verpleegkundigen
 • V&VN Verpleegkundig Consulenten HIV
 • V&VN Verpleegkundigen Maatschappij & Gezondheid
 • V&VN Verpleegkundige Zorg- en Informatietechnologie
 • V&VN Verpleegkundig Specialist.
 • V&VN Verstandelijk GehandicaptenZorg
 • V&VN Verzorgenden
 • V&VN Voortplanting, Obstetrie en Gynaecologie
 • V&VN Wetenschap in Praktijk
 • V&VN Wondconsulenten

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken