Utiliteitsbouw

Utiliteitsbouw beslaat alle bouwwerken die geen woonbestemming hebben. Enkele voorbeelden:

Andere specifieke vormen van bouw zijn bijvoorbeeld woningbouw en hoogbouw.