Universiteitsraad

Een universiteitsraad is een gremium aan een universiteit waarin de verschillende belanghebbenden vertegenwoordigd zijn. Dit zijn met name studenten en het onderwijzend en ondersteunend personeel.

De leden van een universiteitsraad worden verkozen, waarbij studenten de helft van het ledental uitmaken. De raad adviseert het college van bestuur. Voor bepaalde acties, zoals het veranderen van het instellingsplan of het aanpassen van het studentenstatuut, heeft het college de instemming van de raad nodig.

Aan veel universiteiten organiseren de kandidaten voor de universiteitsraad zich in partijen, vergelijkbaar met de situatie voor gemeenteraadsverkiezingen.

Zoek universiteitsraad op in het WikiWoordenboek.