Exceptioneel transport

goederenvervoer dat qua afmetingen of massa normale regelgeving niet naleeft
(Doorverwezen vanaf Uitzonderlijk vervoer)

Exceptioneel transport of uitzonderlijk vervoer is vervoer van goederen dat qua afmetingen (lengte, breedte, hoogte) en/of massa de regelgeving voor het wegvervoer niet naleeft. Indien zulk transport wil plaatsvinden, dient een vergunning of ontheffing aangevraagd te worden bij de overheid.

Exceptioneel transport over het water.
Exceptioneel transport over de weg.

Enkele voorbeelden zijn het vervoer van betonnen balken, transformatoren, machines en machineonderdelen, werktuigen voor de wegenbouw en delen van windturbines. Ook telescoopkranen en bepaalde landbouwwerktuigen vallen onder het uitzonderlijk vervoer.

Nationale regelgevingBewerken

In Nederland werd de regelgeving voor wegtransport tot 1 mei 2009 vastgelegd in het Voertuigreglement. Dit is overgegaan in de Regeling Voertuigen 2009. Vanaf 1 juli 2010 is in Belgiƫ het Koninklijk Besluit van 2 juni 2010 betreffende het wegverkeer van uitzonderlijke voertuigen van toepassing, aangevuld met het Ministerieel Besluit van 15 december 2010.

AVETBewerken

'AVET' betekent Algemene Voorwaarden voor Exceptioneel Transport.

Voor exceptioneel transport zijn andere voorwaarden van toepassing dan bij gewoon transport. Het bijzondere in de AVET-regelgeving is dat de afzender en vervoerder samen verplicht zijn te overleggen wie sommige taken moet regelen. Hierbij moet gedacht aan de extra werkzaamheden die aan dit type transport verbonden zijn zoals:

  • het laden;
  • het stuwen;
  • het lossen;
  • het zorg dragen voor een vrije route als bijvoorbeeld het transport zo groot is dat er verkeersborden moeten worden verwijderd.

De AVET kent ook verplichtingen en aansprakelijkheden voor zowel de vervoerder als de afzender.

TransportbegeleidingBewerken

Soms is het transport dat moet gebeuren zo groot, breed of lang dat er transportbegeleiding bij moet zijn. Dit houdt simpelweg in dat er een of meerdere voertuigen met het transport meerijden om alles in goede banen te leiden. Nederland loopt voorop in Europa qua transportbegeleiding. Indien iemand in Nederland transportbegeleider wil worden, moet hij hiervoor een apart examen afleggen. Als hij voor dit examen slaagt, mag hij ook het verkeer stopzetten, (snel)wegen blokkeren en de Nederlandse verkeersregels overtreden. Deze mensen mogen in feite alles doen als het maar in het belang is van de verkeersveiligheid.

ProducentenBewerken

Een aantal fabrikanten hebben zich gespecialiseerd in materieel voor het exceptioneel transport.