Hoofdmenu openen
Afrolwagen met haspel
Twee haspels op een oplegger

Rollpave is het handelsmerk van het eerste op- en afrolbare asfalt. Het product is gepatenteerd en in Nederland ontwikkeld in een samenwerkingsverband van wegenbouwer Dura Vermeer en het Sittardse bedrijf INTRON dat gespecialiseerd is in onder andere de ontwikkeling van innovatieve materialen. De circa drie centimeter dikke asfaltmat wordt geprefabriceerd op grote rijbaanbrede haspels (17.000 kg) aangevoerd en op het te renoveren baanvak met behulp van een speciale afrolwagen uitgerold, waarna de onderlaag via inductieve verwarming kleverig wordt gemaakt om de mat 'vast te plakken'. Aan het einde van de levensduur kan de mat desgewenst ook weer met deze inductieve techniek worden onthecht en worden opgerold.

TestfaseBewerken

Op maandagochtend 26 juni 2006 werd begonnen met de aanleg van het eerste proefvak voor volledige verkeersbelasting; een vijfhonderd meter lang traject op de A35 bij Hengelo tussen afrit Delden en het Twentekanaal. Een aantal jaren eerder werd als pilootproject al een proefstrookje van 50 meter gelegd op een parkeerplaats langs de A50 bij Apeldoorn. Na de eerste pilot is 25 januari 2007 voor de 2e keer een proefvak Rollpave aangelegd. Op de Noordbaan van de A37 ter hoogte van Nieuw-Amsterdam (Emmen) is onder winterse temperaturen een proefvak van 430 meter aangelegd. Dit is uniek, want ’s winters kunnen er geen ZOAB deklagen worden aangebracht. Met dit proefvak is aangetoond dat het Rollpave procedé ook in de winter gebruikt kan worden. Bij een omgevingstemperatuur van -4 °C zijn alle matten in ca. 24 uur vastgehecht. Later in 2007 zal er een proefvak Rollpave aangelegd worden in een gebogen tracé om aan te tonen dat Rollpave ook in bochten kan worden aangelegd.

In de verdere proefperiode die zeker twee jaar duurt zullen op instigatie van Rijkswaterstaat nog meer proefvakken worden aangelegd, om het gedrag van dit 'wegdek van de toekomst' onder verschillende omstandigheden te kunnen onderzoeken. Het is een van de projecten van Rijkswaterstaat om te testen hoe met innovatieve oplossingen de overlast bij wegwerkzaamheden beperkt kan worden, maar officieel maakt het deel uit van hun Innovatieprogramma Geluid (IPG). Het momenteel afgerolde asfalt is dan ook niet alleen uniek qua legtechniek, maar ook bijzonder 'stil'. Het is stiller dan dicht asfaltbeton en ZOAB, en naar verwachting even stil als tweelaags ZOAB.

Er wordt nog gewerkt aan een systeem waarbij intelligentie (sensoren) in de mat worden geïntegreerd die continu informatie kunnen verschaffen over de toestand van de mat en onder andere aan zouden kunnen geven of er gestrooid moet worden.

Op 2 juni 2009 is aangekondigd de proef stop te zetten. De proefvakken Rollpave bleken niet de gewenste resultaten te behalen. Zo scoort het asfalt onvoldoende op geluidsreductie en aanlegsnelheid ten opzichte van gewoon asfalt. Verder liet het asfalt los. Het principe van afrolbaar asfalt is echter wel uitvoerbaar.[1]

Voor- en nadelenBewerken

De nieuwe techniek en het materiaal zijn vooralsnog duurder dan conventioneel asfalt, maar daar staan theoretisch een aantal, deels kostenbesparende, voordelen tegenover zoals minder economische schade door kortere wegwerkzaamheden (minder files), lager afrolgeluid van banden op het wegdek waardoor mogelijk bespaard kan worden op geluidswallen of -schermen en de mogelijkheid gedurende het gehele jaar te asfalteren (conventioneel asfalt wordt doorgaans alleen in de zomer gelegd). Het product wordt prefab geproduceerd in een fabriek in plaats van op de bouwplaats hetgeen betekent dat de kwaliteit veel beter geborgd kan worden.

Een bijkomstig handigheidje is dat sommige wegmarkeringen ook al van tevoren kunnen worden aangebracht, hetgeen ook weer arbeidstijd op locatie scheelt, waarmee de verkeershinder nog verder wordt beperkt. Dit biedt ook mogelijkheden voor signalering en andere sensoren, mogelijk zelfs datatransport.

Externe linksBewerken