Uitdrukking (wiskunde)

wiskunde

In de wiskunde (inclusief de wiskundige logica) en de informatica is een uitdrukking of expressie een taalfragment dat een waarde representeert. Een uitdrukking geeft een welgevormde combinatie of logische samenstelling van wiskundige symbolen weer. Zo is bijvoorbeeld

een uitdrukking, terwijl

dit niet is, aangezien de haakjes links en rechts niet kloppen en delen door nul niet kan. De eerste uitdrukking heet welgevormd, de tweede uitdrukking is niet welgevormd.

Niet ieder grammaticaal welgevormd taalfragment is een expressie. Gegeven de functie

is het fragment

grammaticaal welgevormd, maar desondanks geen uitdrukking, aangezien de functie niet gedefinieerd is voor het getal –3 en daardoor betekenisloos is.

Als er variabelen in het fragment voorkomen, is het fragment een uitdrukking indien de weergegeven waarde te berekenen is. In een context van reële getallen is een uitdrukking, omdat en betekenisvol door reële getallen vervangen kunnen worden. Een uitdrukking is een syntactisch concept, de betekenis van variabelen is relevant, maar verschillende deelgebieden van de wiskunde hebben verschillende noties van wat wel en niet is toegestaan. Zie het artikel over formele taal voor een beschrijving hoe uitdrukkingen worden geconstrueerd .

Types uitdrukkingenBewerken

 
 
 
 
 
 
 

Gelijkstelling van twee uitdrukkingen, zoals

 

kan bedoeld zijn als vergelijking die moet worden opgelost (eventueel samen met andere), of als formule (wetmatigheid of definitie).

Manipuleren van uitdrukkingenBewerken

  Zie ook: Formeel systeem

Net zoals uitdrukkingen worden gevormd volgens zekere regels (regels die in de diverse deelgebieden van de wiskunde kunnen verschillen), kan men vaak, volgens vastgestelde regels, een nieuwe vorm aan een uitdrukking geven, soms zijn deze regels zeer algemeen, soms specifiek en alleen toepasbaar in een specifiek deelgebied van de wiskunde.

Voorbeeld: de uitdrukking

 

is gelijk aan

 .

VariabelenBewerken

Veel verschillende uitdrukkingen bevatten letters. Deze letters worden variabelen genoemd. Variabelen kunnen worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen. Men onderscheidt de vrije variabele en de gebonden variabele.

Voor sommige combinaties van waarden voor de vrije variabelen kan een uitdrukking worden geëvalueerd. Voor andere combinaties van waarden kan de uitdrukking ongedefinieerd zijn. De uitdrukking is op deze manier een uitdrukking van een functie.

De uitdrukking

 

bijvoorbeeld, zal geëvalueerd voor   als resultaat 2 geven, maar ze is ongedefinieerd voor  

De evaluatie van een uitdrukking hangt af van de definitie van de wiskundige operatoren op het waardesysteem dat in de definitie van deze operator ligt besloten.

Van twee uitdrukkingen zegt men deze equivalent (gelijkwaardig) zijn als zij voor elke combinatie van waarden van de vrije variabelen hetzelfde resultaat geven, waardoor zij in feite dezelfde functie representeren.

De volgende twee uitdrukkingen zijn equivalent:

  en  

Voor elke reële waarde van   geven ze hetzelfde resultaat. Voor bijvoorbeeld   is de waarde van beide uitdrukkingen 36.

LambdacalculusBewerken

Uitdrukkingen en hun evaluatie zijn in de jaren dertig van de twintigste eeuw door Alonzo Church en Stephen Kleene geformaliseerd in hun lambdacalculus. Deze lambdacalculus is de laatste tachtig jaar van grote invloed geweest op de ontwikkeling van de moderne wiskunde en computertalen. Een van de interessantste resultaten is de ontdekking dat de equivalentie van twee uitdrukkingen in de lambdacalculus in sommige gevallen onbeslisbaar is. Dit geldt voor enige uitdrukking in enig systeem dat een kracht heeft die vergelijkbaar is met de lambdacalculus.

Zie ookBewerken