Typelocatie

De typelocatie (Engels: type locality) is de plaats waar het type-exemplaar vandaan komt. In de geologie is het een referentiepunt waar een gesteente of mineraal in ieder geval voorkomt. In de biologie is de typelocatie (ook wel locus classicus) de plaats waar het type van de soort gevonden is.

Voorbeelden: