Tsjoektsjo-Kamtsjadaalse talen

taalfamilie

De Tsjoektsjo-Kamtsjadaalse talen of Luorawetlan talen zijn een taalfamilie in Noordoostelijk Siberië en in het Noorden van het Russische Verre Oosten. Samen met een aantal andere, onderling niet verwante taalgroepen wordt deze taalfamilie tot de Paleosiberische talen gerekend, een verzamelnaam voor de talen van de oudste bewoners van Siberië.

Verspreiding van de Tsjoektsjo-Kamtsjadaalse talen in de 17e eeuw (gearceerd) en eind 20e eeuw (vloeiend rood)

De taalfamilie bestaat uit 5 talen, die zijn onderverdeeld in een noordelijke en een zuidelijke tak:

Noordelijk Tsjoektsjo-Kamtsjadaals

bewerken
  • Tsjoektsjisch
  • Korjaak-Aljoetors
    • Korjaaks
    • Aljoetoors (of Alutors) - eerder beschouwd als dialect van Korjaaks, recentelijk erkend als aparte taal
    • Kereks - eerder beschouwd als dialect van Tsjoektsjisch, nu erkend als aparte taal. In 1997 werden slechts 2 oude sprekers geteld, maar bij de Russische census van 2002 gaven 15 inwoners aan het Kereks te kunnen spreken. De etnische Kerekken zijn nu onderdeel geworden van de Tsjoektsjen.

Zuidelijk Tsjoektsjo-Kamtsjadaals

bewerken

Sprekers

bewerken

De aantallen zoals opgegeven door ethnologue en de Russische census van 2002 lopen soms uiteen:

Taal Sprekers
ethnologue census 2002
Tsjoektsjisch 10.000 (1997) 7742
Korjaaks 3500 (1997) 3019
Aljoetors 100 tot 200 (2000) 40
Kereks 2 (1997) 15
Itelmens 60 (2000) 385
bewerken