Trichloortrifluorethaan

chemische verbinding

Trichloortrifluorethaan is een halogeenalkaan met als brutoformule C2Cl3F3. Het is een kleurloze, vluchtige vloeistof met een kenmerkende geur, en is goed oplosbaar in water.

Trichloortrifluorethaan
Structuurformule en molecuulmodel
Structuurformule van trichloortrifluorethaan
Molecuulmodel van trichloortrifluorethaan
Algemeen
Molecuulformule C2Cl3F3
IUPAC-naam 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan
Andere namen CFC-113, Freon 113, Frigen 113 TR
Molmassa 187,376 g/mol
SMILES
C(C(F)(Cl)Cl)(F)(F)Cl
CAS-nummer 76-13-1
Beschrijving Kleurloze vloeistof met kenmerkende geur
Waarschuwingen en veiligheidsmaatregelen
SchadelijkMilieugevaarlijk
Waarschuwing
H-zinnen H411 - H420
EUH-zinnen geen
P-zinnen P273
Fysische eigenschappen
Aggregatietoestand vloeibaar
Kleur kleurloos
Dichtheid 1,56 g/cm³
Smeltpunt −35 °C
Kookpunt 47,7 °C
Zelfontbrandings- temperatuur 680 °C
Dampdruk 36.000 Pa
Oplosbaarheid in water 17 g/L
Goed oplosbaar in water
Tenzij anders vermeld zijn standaardomstandigheden gebruikt (298,15 K of 25 °C, 1 bar).
Portaal  Portaalicoon   Scheikunde

ToepassingenBewerken

De stof werd oorspronkelijk gebruikt als oplosmiddel, als drijfgas in spuitbussen en als koelmiddel in koelkasten en diepvriezers, vanwege het relatief lage kookpunt en chemische inertheid. Vandaag de dag is het koelmiddel verboden wegens te grote schade aan het milieu.

Effecten op het milieuBewerken

Trichloortrifluorethaan heeft zeer negatieve effecten op het milieu, in het bijzonder op waterorganismen en op de ozonconcentratie in de atmosfeer. Doordat heel wat van de stof in de atmosfeer terechtkomt, reageert deze met ultraviolet licht. De stof wordt hierdoor afgebroken:

 

Het hierbij vrijgekomen chloor-radicaal breekt de ozon af:

 

Toxicologie en veiligheidBewerken

Bij contact met een heet oppervlak of met een vlam ontleedt deze stof onder vorming van giftige en corrosieve gassen (waterstofchloride, fosgeen, waterstoffluoride en carbonylfluoride). Ze reageert hevig met metalen in poedervorm, met kans op brand en ontploffing. De stof tast ook magnesium en zijn legeringen aan.

Externe linksBewerken