Transportvergelijking

De transportvergelijking is een elementaire eerstegraads partiële differentiaalvergelijking die de verplaatsing van een stof in de tijd beschrijft. Stel dat een vloeistof, bijvoorbeeld water, met constante snelheid door een horizontale buis stroomt. Stel dat een andere vloeistof, bijvoorbeeld melk, in het water wordt verspreid. Als de concentratie melk in het water is op plaats en tijd , dan geldt de zogenaamde transportvergelijking :

De oplossing van deze vergelijking is:

,

waarin een willekeurige functie is die de aanvangsconcentratie beschrijft. De concentratie hangt na het aanvangstijdstip af van .