Transgender man

man, die bij geboorte een vrouw was

Een transgender man is iemand die geboren is als vrouw, maar zich identificeert als man. Transmannen hebben een mannelijke genderidentiteit en velen kiezen voor een chirurgische en/of hormonale geslachtsverandering.[1] Op die manier kunnen zij hun voorkomen gelijktrekken aan hun genderidentiteit en eventuele genderdysforie verlichten, dan wel opheffen.

A young Black man dressed in vest and tie, with leg crossed over his knee and his chin resting on his hand. He looks off-camera to the left.
Kye Allums, een transgender pleitbezorger

Externe linksBewerken