Transcriptoom

Het transcriptoom omvat alle RNA-moleculen in een cel, een populatie van cellen, of een organisme, die in verband staan met de transcriptie. In tegenstelling tot het genoom, dat min of meer constant van samenstelling is gedurende de levensduur van een cel of organisme, kan de samenstelling van het transcriptoom actief gewijzigd worden afhankelijk van ontwikkelingsstadia en invloeden vanuit de omgeving.

BronBewerken