Tokelaus

taal

Het Tokelaus (gagana Tokelau, [ŋaˈŋana tokeˈlau]?) is een Polynesische taal die gesproken wordt in Tokelau. In Tokelau wordt het Tokelaus door zo'n 1410 mensen gesproken, waarmee het er veruit de grootste taal is, en samen met het Engels een officiële taal. In Amerikaans-Samoa leven er een honderdtal Tokelaustaligen, waaronder de 37 bewoners van het eiland Swains, dat geografisch tot de Tokelau-eilanden behoort. Verder zijn er belangrijke immigrantengemeenschappen in Nieuw-Zeeland (1740 sprekers, meer dus dan op de eilanden zelf) en de Verenigde Staten.

Tokelaus (gagana Tokelau)
Gesproken in Nieuw-Zeeland, Tokelau, Amerikaans-Samoa, Verenigde Staten
Sprekers 3319
Taalfamilie
Alfabet Latijns schrift
Officiële status
Officieel in
Taalcodes
ISO 639-1 geen
ISO 639-2 geen
ISO 639-3 tkl
Portaal  Portaalicoon   Taal
Grondwet van Tokelau, geschreven in het Tokelaus

ClassificatieBewerken

Het Tokelaus is een taal binnen de Nucleair-Polynesische groep van de Austronesische talen. Het is het dichtst gerelateerd met het Samoaans.[1] Verder zijn de verwande talen onder anderen het Hawaïaans, het Maori and het Tuvaluaans.

GeschiedenisBewerken

Met de Britse missionarissen kwam rond 1860 het Samoaans naar Tokelau, die zowel in de scholen als de kerk werd gebruikt.[2] Zo zijn meerdere - soms hele simpele - woorden geleend uit het Samoaans: ("een stenen voorwerp") van het Samoaanse maʻa;[3] paia ("heilig") van het Samoaanse paʻia;[4] puā ("varken") van het Samoaanse puaʻa.[4] Er zijn ook veel Engelse leenwoorden de taal binnengekomen. Heel veel direct (aihu < ice, "ijs"), maar sommige ook via het Samoaans (hihi < sisi < cheese, "kaas").

De eerste beschrijving van de taal was uitgevoerd door Horatio Hale in 1846.[2] Dit was het enige werk over de taal tot in 1969 een klein woordenboek werd gepubliceerd door de Nieuw-Zeelandse ministerie van onderwijs.[2] Vanaf de jaren zestig van de twintigste eeuw werd het Tokelaus geïntroduceerd in scholen, waar het sindsdien de gebruikte schrijf- en spreektaal is.[2]

AlfabetBewerken

Het Tokelaus wordt geschreven in het Latijnse alfabet, dat zeer lijkt op de Hawaïaanse en Samoaanse. Het bevat de volgende letters:

a, e, i, o, u, f, g, k, l, m, n, p, h, t, v

Klinkers kunnen lang en kort zijn. Over het algemeen worden lange klinkers aangegeven met een macron (dus ā, ē, ī, ō, ū), maar in sommige teksten, vooral in Tokelau, worden deze af en toe weggelaten. Bijvoorbeeld, de eerste zin van de Tokelause constitutie luidt:

"Ko kimatou, ia tagata o Tokelau, e takutino"

In de standaardorthografie zou echter het volgende zijn geschreven:

"Ko ki mātou, ia tagata o Tokelau, e takutino"

In Nieuw-Zeeland wordt het gebruik van de macron veel beter geaccepteerd, in verband met de schriftelijke traditie van het Maori.

KlankleerBewerken

Het Tokelaus heeft een vrij beperkte hoeveelheid aan klanken. De verschillende klinkers in de taal zijn /a/ (a), /e/ (e), /i/ (i), /o/ (o), /u/ (u). Elke klinker kan ook lang zijn (/aː/, /eː/, /iː/, /oː/, /uː/). De verschil tussen korte en lange klinkers is fonemisch: tane (/ˈtane/, "ringworm") verschilt van tāne (/ˈtaːne/, "man").[5]

Het Tokelaus heeft tien medeklinkers: /f/ (f), /ŋ/ (g), /k/ (k), /l/ (l), /m/ (m), /n/ (n), /p/ (p), /h/ (h), /t/ (t) en /v/ (v). De medeklinker /f/ wordt op een hele specifieke manier uitgesproken, zodat het soms lijkt op [h], terwijl /h/ gepalataliseerd wordt tot /hʲ/ voor de klinkers /a/, /o/, /u/.[5]

In het Tokelaus zijn de lettergrepen altijd in de vorm CV(ː). Dit wil zeggen, dat er één medeklinker en één (al dan niet lange) klinker die deze volgt. De klemtoon van het woord ligt meestal op het een-na-laatste lettergreep, tenzij er een lange klinker aanwezig is; in dat geval valt de klemtoon op de lettergreep met een lange klinker. In samenstellingen krijgt een woord meerdere klemtonen.[5]

GrammaticaBewerken

LidwoordenBewerken

Het Tokelaus heeft twee basistypen lidwoorden: bepaald en onbepaald. Bepaalde lidwoorden worden gebruikt voor specifieke voorwerpen, terwijl onbepaalde lidwoorden worden gebruikt voor aspecifieke voorwerpen. Het bepaalde voorwerp hoeft niet eerder te zijn genoemd in een tekst:[5]

Kua hau te vaka. E lahi te vaka. ("Een kano kwam. De kano is groot.")

Een aspecifiek voorwerp wordt gebruikt wanneer geen specifiek voorwerp bedoeld wordt:[5]

E fofou au ki he vaka. ("Ik wil een kano. [maakt niet uit welke]")

De lidwoorden zijn als volgt:[5]

Enkelvoud Meervoud
Bepaald te
Onbepaald he ni

Verder wordt voor persoonlijke voornaamwoorden, namen en groepen van mensen (zoals tagata "volk") het lidwoord ia gebruikt:[5]

Kua hau ia Tui. ("Tui kwam.")

Het persoonlijke lidwoord wordt echter vervangen door a te (voor voornaamwoorden) of a (voor andere woorden) als het de voorzetsels ki of i volgt:[5]

Kua hau te vaka ki a Tui. ("De kano kwam naar Tui.")
Kua hau te vaka ki a te ki mātou. ("De kano kwam naar ons.")

Als het persoonlijke lidwoord het voorzetsel mai volgt, zal het vervangen worden door ia te:[5]

Kua hau te vaka mai ia te Tui. ("De kano kwam van Tui.")

Aanwijzende voornaamwoordenBewerken

Er zijn drie typen aanwijzende voornaamwoorden: proximaal ("dicht bij mij/ons"), mediaal ("dicht bij jou/jullie") en distaal ("ver van ons beiden"). Het eerste type komt overeen met de Nederlandse "dit" en "deze", de overige twee met de Nederlandse "dat" en "die". Het Tokelaus maakt geen onderscheid in geslacht.

De aanwijzende voornaamwoorden zijn als volgt:[5]

Enkelvoud Meervoud
Proximaal tēnei, nei iēnei, nei
Mediaal tēnā iēnā
Distaal tēia iēia

Bovendien kunnen de woorden en ook op zichzelf gebruikt worden, in het geval dat het uit het context duidelijk is welk voorwerp bedoeld wordt.[5]

De voornaamwoorden worden bij bijvoeglijk gebruik na het zelfstandig naamwoord gezet:[5]

Te vaka nei ("Deze kano")
Te tino tēia ("Die man")

In het geval dat het zelfstandig naamwoord al door een bijvoeglijk werkwoord wordt gevolgd, wordt het voornaamwoord na het werkwoord gezet:[5]

Nā tino fiafia iēnā ("Die gelukkige mannen (in jouw/jullie buurt)")

BezitBewerken

In het Tokelaus wordt onderscheid gemaakt tussen vervreemdbaar (a-type) en onvervreemdbaar (o-type) bezit. Vervreemdbaar bezit houdt in dat het voorwerp van bezitter kan veranderen. Hiervoor wordt het voorzetsel a gebruikt:[5]

Te vaka a te tino ("De kano van de man")
Te toki a te fafine ("De bijl van de vrouw")

In het geval dat een voorwerp niet van bezitter kan veranderen, spreekt men van onvervreemdbaar bezit en wordt het voorzetsel o gebruikt:[5]

Te fatu o te tino ("Het hart van de man")
Te fuka o Tokelau ("De vlag van Tokelau")

Er zijn sommige constructies die deze regel niet volgen. Bijvoorbeeld, kinderen worden altijd vervreemdbaar bezeten door een vrouw, terwijl ze altijd onvervreemdbaar bezeten zijn door een man:[5]

Te tama a te fafine ("De zoon van de vrouw")
Te tama o te tino ("De zoon van de man")

Verder worden kleren als onvervreemdbaar beschouwd:[5]

Te kofutino o te tino ("Het hemd van de man")

Persoonlijke voornaamwoordenBewerken

Bij persoonlijke voornaamwoorden wordt er in het Tokelaus onderscheid gemaakt tussen drie personen (eerste, tweede en derde), drie getallen (enkelvoud, tweevoud en meervoud) en bovendien tussen het "exclusieve wij" (wij zonder jou/jullie) en het "inclusieve wij" (wij met jou/jullie). Er wordt geen onderscheid gemaakt in geslacht.

De simpele persoonlijke voornaamwoorden zijn als volgt:[5]

Enkelvoud Tweevoud Meervoud
inclusief exclusief inclusief exclusief
Eerste persoon au ki māua
(ki mā)
ki tāua
(ki tā)
ki mātou ki tātou
Tweede persoon koe koulua koutou
Derde persoon ia ki lāua
(ki lā)
ki lātou

Er is verder het persoonlijke voornaamwoord kita ("ik"), dat in plaats van au wordt gebruikt in verhalen, om sympathie te wekken bij de luisteraar(s).[5]

Wanneer een persoonlijk voornaamwoord direct het werkwoord direct voorafgaat, waar het het onderwerp van is, kan een tweede set aan voornaamwoorden worden gebruikt:[5]

Enkelvoud Tweevoud Meervoud
inclusief exclusief inclusief exclusief
Eerste persoon ki mā ki tā ki mātou ki tātou
Tweede persoon koulua koutou
Derde persoon ia ki lā ki lātou

In het geval dat deze korte voornaamwoorden gebruikt worden, zal de suffix -a of -(a)gia aan het werkwoord toegevoegd worden:[5]

Na ia kiteagia te tino ("Hij/Zij heeft de man gezien")
Na faia te vaka ("Ik heb een kano gebouwd")

Bezittelijke voornaamwoordenBewerken

In het Tokelaus verschillen de zelfstandig en bijvoeglijk gebruikte bezittelijke voornaamwoorden.[5]

Zelfstandige bezittelijke voornaamwoordenBewerken

De persoonlijke voornaamwoorden die voorafgegaan worden door het voorzetsel ki, functioneren met de bezittelijke voorzetsels a of o als zelfstandige bezittelijke voornaamwoorden:[5]

E a lāua / a lā te vaka ("De kano is van hen tweeën")
E o mātou nā fatu ("De harten zijn de onze")

Bij de persoonlijke voornaamwoorden kita, koulua en koulou worden slechts de voorzetsels voor gezet:[5]

E o koulou te toki ("De bijl is van jullie")

Voor de andere persoonlijke voornaamwoorden worden andere vormen gebruikt:[5]

Persoonlijk au koe ia
Bezittelijk (a-type) a aku (āku) a āu / a koe a ana (āna)
Bezittelijk (o-type) o oku (ōku) o ōu / o koe o ona (ōna)

Hierbij kunnen de bezittelijke voornaamwoorden van de eerste en derde personen geassimileerd worden met het voorafgaande voorzetsel.[5]

Bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoordenBewerken

Bij bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden wordt onderscheid gemaakt tussen bepaalde en onbepaalde voorwerpen en tussen het getal van het voorwerp. De simpele vormen van de bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden komen overeen met meerdere onbepaalde voorwerpen en zijn als volgt:[5]

Enkelvoud Tweevoud Meervoud
inclusief exclusief inclusief exclusief
Eerste persoon aku, oku
ata, ota
a māua, o māua
(a mā, o mā)
a tāua, o tāua
(a tā, o tā)
a mātou, o mātou a tātou, o tātou
Tweede persoon au, ō aulua, oulua autou, outou
Derde persoon ana, ona a lāua, o lāua
(a lā, o lā)
a lātou, o lātou

De vormen ata en ota komen overeen met het persoonlijke voornaamwoord kita.

De verschillende andere vormen worden uit de basisvormen gevormd zoals hieronder weergegeven met het basisvorm aku ("mijn"):[5]

Enkelvoud Meervoud
Bepaald taku aku
Onbepaald haku ni aku

De bijvoeglijke bezittelijke voornaamwoorden gaan het voorwerp vooraf:[5]

Taku vaka. ("Mijn kano")
Ha lāua toki ("Een van de bijlen van hen tweeën")

ReferentiesBewerken

  1. John Lynch; Malcolm Ross, Terry Crowley, The Oceanic languages (2002). ISBN 978-0-7007-1128-4.
  2. a b c d Ropati Simona, Tokelau Dictionary. Office of Tokelau Affairs (1986).
  3. Ropati Simona, Tokelau Dictionary. Office of Tokelau Affairs (1986).
  4. a b Ropati Simona, Tokelau Dictionary. Office of Tokelau Affairs (1986).
  5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac Ropati Simona, Tokelau Dictionary. Office of Tokelau Affairs (1986).
  Zie de Wikipedia-test in het Tokelaus op de Wikimedia Incubator.