Tijdgeest

De tijdgeest (ook wel aangeduid met het Duitse Zeitgeist) is de kenmerkende manier van denken en handelen van het merendeel van de bevolking in een bepaalde tijd.

Zo wordt de tijdgeest van de jaren vijftig gekenmerkt door gelatenheid, terwijl die van de late jaren zestig eerder als progressief wordt gezien.[bron?] Begin jaren 70 wordt wel aangeduid met de wij-generatie.[bron?] Halverwege jaren 70 tot halverwege jaren 80 was dit het doemdenken, in de muziek uitte zich dit in punk, new wave en gothic.[bron?] In de jaren 80 was er de ik-generatie, die met name materialisme en individualisme belangrijk vond.[bron?]

Het begrip Zeitgeist komt van de Duitse filoloog Johann Gottfried von Herder.

Zie ookBewerken