Een thermische schok betekent dat (een deel van) een voorwerp plotseling in temperatuur stijgt of daalt, bijvoorbeeld door onderdompeling in een warme of koude vloeistof. Dit kan onderdeel zijn van een temperatuurbehandeling, bijvoorbeeld een smid die heet smeedijzer in water onderdompelt. In andere gevallen is het juist niet de bedoeling, omdat door een temperatuurschok schade kan ontstaan. Een klassiek voorbeeld is glas in heet water dat "springt".

Zie ook Bewerken

Mediabestanden die bij dit onderwerp horen, zijn te vinden op de pagina Thermische schok op Wikimedia Commons.