Theory of mind

voorstellingsvermogen van het perspectief van een ander persoon

Theory of mind (ToM) is een populaire term binnen de psychologie en beschrijft hoe goed een persoon in staat is tot empathie en tot begrip van het perspectief van andere mensen. Dit vermogen brengt het besef mee dat de eigen opvattingen, verlangens en emoties verschillen van die van een ander.

Theory of mind wordt bestudeerd in de psychologie, psychiatrie en de filosofie van de geest.

AutismeBewerken

Theory of mind is een onderwerp van veel onderzoek en theorievorming binnen de psychologie. Met name op het gebied van autisme wordt verondersteld dat theory of mind een essentiële rol speelt: verondersteld wordt dat mensen die gediagnosticeerd zijn met autisme mogelijk beperkte vermogens tot theory of mind hebben, waardoor ze zich minder kunnen inleven in wat een ander denkt of voelt. Onbekend is nog wat de mechanismen zijn die leiden tot dit tekort en hoe dit door middel van behandeling verbeterd zou kunnen worden.

De theory of mind start in de peuter-kleutertijd (vanaf 2-3 jaar). Het kind begint emoties, gedachten en wensen van zichzelf te leren herkennen en benoemen. Van daaruit ontwikkelt het kind het vermogen om deze gevoelens ook te kunnen herkennen (en benoemen) bij anderen. Ook leert het kind omgaan met zogenaamde 'false beliefs', het voor de gek gehouden worden en anderen voor de gek houden.

Theory of mind (ToM) en relational frame theory (RFT)Bewerken

Een theorie die gelinkt wordt aan theory of mind is de relational frame theory (RFT), een psychologische theorie over de rol van taal in cognitie en gedrag. Binnen relational frame theory wordt verondersteld dat het aanleren van deiktische frames ervoor zorgt dat mensen perspectief kunnen ervaren ten opzichte van persoon (ik tegenover jij), tijd (toen/straks tegenover nu) en ruimte (hier tegenover daar). Verondersteld wordt dat relational frame theory en theory of mind veel raakvlakken hebben.[1]

Theory of mind en simulatietheorieBewerken

Simulatietheorie wil zeggen dat het waarnemen van andermans gedrag en emoties dezelfde mechanismen (in hersenen) activeert die ook bij productie van eigen gedrag en emoties zijn betrokken.[2] Het bestaan van zogeheten spiegelneuronen wordt wel gezien als een bevestiging van simulatietheorie.

VariaBewerken

De psycholoog Jesse Bering maakte in zijn boek The God Instinct[3] uitvoerig gebruik van de theory of mind. Hij verklaarde met behulp van dit fenomeen waarom we ons leven denken in termen van doel en bedoeling, waarom we 'tekens' zien waar die er niet noodzakelijk zijn en waarom we geloven in de onsterfelijkheid van ons geestelijk leven.