Theonas van Alexandrië

priester uit Egypte (-300)

Theonas was de zestiende patriarch van Alexandrië van 282 tot 300. Hij volgde Maximus op en werd opgevolgd door Petrus van Alexandrië. Voor zijn ambt zou hij hoofd geweest van de School van Alexandrië. Hij is heilig verklaard, zijn feestdag is 23 augustus of 28 december.