The Spectator (1711)

1711

The Spectator was de naam van een Engels tijdschrift dat werd opgericht door Joseph Addison en Richard Steele.

The Spectator van 7 juni 1711

Van 1 maart 1711 tot 6 december 1712 verschenen 555 nummers. In 1714 blies Addison het blad nieuw leven in, en er verschenen nog 80 afleveringen. The Spectator was verwant aan het door Steele opgerichte blad The Tatler (1709-1711) waaraan Addison ook meewerkte.

The Spectator werd voornamelijk gevuld door de vrienden Addison en Steele, maar er waren ook bijdragen van anderen, onder wie Alexander Pope. Het blad werd uitgegeven als het werk van een kleine club van representatieve heren uit verschillende sociale klassen.

Het blad was vernieuwend van karakter, werd veel gelezen en had veel invloed. Het behandelde zaken als esthetiek, literaire stijlen en het stadsleven. Het vond navolging in andere landen: in Frankrijk ontstond Le Spectateur français en in Nederland de Hollandsche Spectator van Justus van Effen (1731-1735).

The Spectator is ook de naam van een conservatief Brits weekblad, opgericht in 1828.[1]

ReferentiesBewerken

  1. About | The Spectator. De 1828 Spectator (oktober 2018 bezocht)