Getalsystemen   

Thaise cijfers worden traditioneel gebruikt in Thailand, hoewel de Westerse of Arabische cijfers meer algemeen gebruikt worden. (N.B. Ook in de Laotiaanse Isaan taal worden deze cijfers gebruikt.)

Thais Fonetisch waarde
soen/sun nul
neung/nueng een
song twee
saam/sam drie
sie/si vier
haa/ha vijf
hok zes
tjet/chet zeven
pet/paet acht
gaow/kao negen

Van tien tot een miljoen bewerken

Deze worden samengesteld uit de woorden voor de machten van tien. Het getal na de macht van tien wordt et. De getallen van twintig tot negenentwintig beginnen met yee sip.

Thais Fonetisch waarde
สิบ sip tien
สิบเอ็ด sip et elf
ยี่สิบ yie sip/yi sip twintig
ร้อย roy/roi honderd
พัน phaan/phan duizend
หมื่น meun/muen tienduizend
แสน sen/saen honderdduizend
ล้าน laan/lan miljoen

Boven een miljoen bewerken

Getallen boven een miljoen bestaan uit laan met een factor ervoor. Bijvoorbeeld, tien miljoen is sip laan, en een biljoen (1012) is laan laan.

Zie ook bewerken