Terminologie

Onder terminologie wordt in het algemeen het geheel van woorden en begrippen verstaan die in een specifieke context worden gebruikt.

Terminologie, als discipline, is de leer die systematisch studie verricht naar de etikettering of het aanwijzen van concepten bijzonder aan een of meer onderwerpen of domeinen van menselijke activiteit.

De grondlegger van de moderne terminologie is Eugen Wüster

Zie ookBewerken

Externe linksBewerken

  • NedTerm Website van het Steunpunt Nederlandstalige Terminologie