Term (wiskunde)

uitdrukking in de wiskunde en logica

Een term is in de wiskunde een deel van een som, van een optelling. Een term is bijvoorbeeld een getal, een variabele of het product van deze. De termen worden in de rekenkunde in de uitgeschreven som door een plus- of een minteken van elkaar gescheiden. Zo zijn en de termen van de som .

VoorbeeldenBewerken

  •  
met de termen   en  
  •  
met de termen   en  
  • Het polynoom   is de som van   termen  .
  •  
  en   zijn hierin de termen.   en   zijn de factoren van de term  , omdat   hun product is. Hetzelfde geldt voor de termen   en  .
  •  
Alle   met   zijn hierin een term. Een dergelijke herhaalde optelling heet, wanneer het om een oneindig aantal termen gaat, een reeks.