Term (wiskunde)

uitdrukking in de wiskunde en logica

Een term is in de wiskunde een lid (deel) van een optelling; een term is, bijvoorbeeld, een getal of een variabele.

In de rekenkunde worden termen gescheiden door een plusteken (). Zo zijn en de termen van de optelling .

Door gebruik te maken van haakjes kunnen twee of meer termen in een optelling worden worden opgevat als één term, waardoor een hiërarchie van optellingen ontstaat. In zijn en termen van de optelling van en , en zo zijn en termen van de optelling , maar niet van de optelling .

VoorbeeldenBewerken

  •   – hierin zijn   en   de termen van de optelling  .
  •   – hierin zijn   en   de termen van de optelling  .
  •   – hierin zijn   en   de termen van de optelling  . Van de term   zijn   en   factoren, omdat   zelf een vermenigvuldiging is.
  •   – hierin is elke   (met  ) een term van de optelling  , die soms ook herhaalde optelling wordt genoemd.

Zie ookBewerken