Telproces

In de stochastiek heet een stochastisch proces een telproces, als het proces alleen natuurlijke getallen als waarden aanneemt, begint te tellen bij 0 en monotoon niet-dalend is. Typische voorbeelden zijn de aantallen klanten die bij een loket aankomen om geholpen te worden en het aantal voorvallen die voor een bepaald tijdstip hebben plaatsgevonden, geteld vanaf een zeker moment.

DefinitieBewerken

Het stochastische proces   heet een telproces, als  ,   voor alle   en   voor alle  .

Voorbeelden van telprocessen zijn het poissonproces en vernieuwingsprocessen.

LiteratuurBewerken

  • Ross, S.M. (1995) Stochastic Processes. Wiley. ISBN 978-0-471-12062-9
  • Higgins JJ, Keller-McNulty S (1995) Concepts in Probability and Stochastic Modeling. Wadsworth Publishing Company. ISBN 0-534-23136-5