Teller (breuk)

breuk
Samenvoegen   Ten minste één Wikipediagebruiker vindt dat de onderstaande inhoud, of een gedeelte daarvan, samengevoegd zou moeten worden met Breuk (wiskunde), of dat er een duidelijkere afbakening tussen deze artikelen dient te worden gemaakt  (hier melden).

De teller is het getal boven de streep van een breuk. In 3/5 is 3 de teller of deeltal.

De teller telt het aantal delen. Als iets in een aantal gelijke stukken is verdeeld, dan geeft de teller 1 aan dat het om een zo'n deel gaat, 2 om twee delen enz.

Het getal onder de streep (de naam van het deel) heet de noemer of deler.