TeldersStichting

wetenschappelijk bureau in Nederland

De TeldersStichting (officieel: prof.mr. B.M. Teldersstichting) is het wetenschappelijk bureau ten behoeve van het liberalisme en de VVD. De stichting heeft als doel om op wetenschappelijk verantwoorde wijze vraagstukken van maatschappelijk belang, in het bijzonder die van staatkundige, sociale, economische of juridische aard, te onderzoeken met de liberale beginselen als uitgangspunt.

De TeldersStichting publiceert regelmatig studies in de vorm van preadviezen en geschriften en was tussen 1956 en 2016 tevens uitgever van het tijdschrift Liberaal Reveil. De stichting is vernoemd naar de liberale rechtsgeleerde Ben Telders. De huidige directeur is Patrick van Schie.

Zie ookBewerken

Externe linkBewerken