Technische Specificatie voor Interoperabiliteit

Een Technische Specificatie voor Interoperabiliteit (TSI), is een specificatie van de Europese Unie ten behoeve van de integratie van de Europese spoorwegnetten[1], opdat één samenhangend Europees spoorwegsysteem ontstaat.[2]

De TSI's zijn beperkt tot wat nodig is voor interoperabiliteit, want het doel van de TSI's is alleen dat spoorwegvoertuigen in Europa over het hele spoorwegnet kunnen rijden.[3] Het blijft dus mogelijk om railvoertuigen en spoorinfrastructuur te ontwikkelen en aan te schaffen die voldoen aan de specifieke eisen en wensen van spoorwegondernemingen respectievelijk spoorwegbeheerders. De TSI's gelden voor het Europese hogesnelheidsnet, de spoorlijnen die onderdeel zijn van het trans-Europese netwerk voor transport en een aantal andere spoorlijnen. Het toepassingsgebied van de TSI’s wordt geleidelijk uitgebreid tot het gehele spoorwegsysteem in de Europese Unie.[4]

TSI's worden vastgesteld door de Europese Commissie op basis van aanbevelingen van het Spoorwegbureau van de Europese Unie. Dit bureau maakt aanbevelingen voor verbeteringen van TSI's, uitbreiding van het werkingsgebied van de TSI's en nieuwe TSI's in nauwe samenwerking met de vertegenwoordigers van de Europese spoorgwegsector.[5][6][7]

IndelingBewerken

Er zijn elf TSI's. Ze zijn in te delen in functionele en structurele TSI's. De functionele TSI's omvatten de subsystemen 'exploitatie en verkeersleiding' en telematicatoepassingen voor passagiers en goederenvervoer. De structurele TSI's omvatten de subsystemen infrastructuur, energie en rollend materieel. Een aantal TSI's beschrijven zowel technische als organisatie- en operationele elementen, en zijn daarom bij beide groepen in te delen. Deze zijn daarom als 'algemene TSI's' te omschrijven. Het gaat om de TSI's voor gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit; veiligheid in spoorwegtunnels en seingeving en besturing.[8] Een overzicht staat hieronder.

Indeling van technische specificaties voor interoperabiliteit
functionele TSI's structurele TSI's
TSI's voor rollend materieel
exploitatie en verkeersleiding locomotieven en passagierstreinen geluidsemissies goederenwagons
telematicatoepassingen voor passagiers
TSI's voor vaste installaties
telematicatoepassingen voor goederenvervoer infrastructuur energie
algemene TSI's
gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit veiligheid in spoortunnels besturing en seingeving (ERTMS)

OntwikkelingBewerken

De eerste TSI's werden in 1999 van kracht. Het toepassingsgebied van een aantal TSI's was in de eerste jaren na hun vaststelling beperkt, ze golden dan bijvoorbeeld alleen voor het Europese hogesnelheidsnet. Sinds 2015 is de volledige set van elf TSI's van kracht. De ontwikkeling van TSI's zal zich voort blijven zetten, om in te spelen op nieuwe technische mogelijkheden, nieuwe behoeften van de spoorsector en om de TSI's te optimaliseren op basis van ervaringen.

De ontwikkeling van de technische specificaties voor interoperabiliteit[9]
TSI (afgekort) TSI (omschrijving) eerste wetgeving van kracht sinds beperking toepassingsgebied
TSI OPE[en 1] exploitatie en verkeersleiding beschikking 2002/734 12-03-2003 beperkt tot het hogesnelheidsnet
beschikking 2006/920 18-05-2007 beperking opgeheven
TSI TAP[en 2] telematicatoepassingen voor passagiers verordening 454/2011 13-05-2011
TSI TAF[en 3] telematicatoepassingen voor goederenvervoer beschikking 2004/446 19-01-2006
TSI RST[en 4] rollend materieel - locomotieven en reizigerstreinen beschikking 2002/735 30-11-2002 beperkt tot het hogesnelheidsnet
besluit 2011/291 01-06-2011 beperking opgeheven
TSI NOI[en 5] rollend materieel - geluidsemissies beschkking 2004/446 08-02-2006 uitgezonderd het hogesnelheidsnet
verordening 1304/2014 01-01-2015 uitzondering opgeheven
TSI WAG[en 6] rollend materieel - goederenwagons beschikking 2004/446 31-01-2008
TSI INF[en 7] infrastructuur beschikking 2002/732 30-11-2002 beperkt tot het hogesnelheidsnet
besluit 2011/275 01-06-2011 beperking opgeheven
TSI ENE[en 8] energie beschikking 2002/733 30-11-2002 beperkt tot het hogesnelheidsnet
besluit 2011/274 01-06-2011 beperking opgeheven
TSI PRM[en 9] gehandicapten en personen met beperkte mobiliteit beschikking 2008/164 01-07-2008
TSI SRT[en 10] veiligheid in spoortunnels beschikking 2008/163 01-07-2008
TSI CCS[en 11] besturing en seingeving (ERTMS) beschikking 1999/569 29-07-1999 beperkt tot het hogesnelheidsnet
beschikking 2004/447 28-09-2006 beperking opgeheven

Externe linksBewerken