Tebibyte

Een tebibyte (afgekort TiB) is een eenheid van informatie voor computeropslag. Een tebibyte staat gelijk aan:

Veelvouden van bytes
met SI-voorvoegsel met binair voorvoegsel afwijking
tussen SI
en binair
symbool naam waarde symbool naam waarde
kB kilobyte 10001 = 103 KiB kibibyte 10241 =210 2,4%
MB megabyte 10002 = 106 MiB mebibyte 10242 =220 4,9%
GB gigabyte 10003 = 109 GiB gibibyte 10243 =230 7,4%
TB terabyte 10004 = 1012 TiB tebibyte 10244 =240 10,0%
PB petabyte 10005 = 1015 PiB pebibyte 10245 =250 12,6%
EB exabyte 10006 = 1018 EiB exbibyte 10246 =260 15,3%
ZB zettabyte 10007 = 1021 ZiB zebibyte 10247 =270 18,1%
YB yottabyte 10008 = 1024 YiB yobibyte 10248 =280 20,9%
240 of 10244 = 1.099.511.627.776 bytes.

Het SI-prefix dat gerelateerd is aan een tebibyte is tera- wat het uitgangspunt is van een terabyte. Een tebibyte is ongeveer 10% groter dan een terabyte of 1.000.000.000.000 bytes. De groottes van hardeschijven worden doorgaans uitgedrukt in terabyte, terwijl groottes van opslag in bijvoorbeeld het besturingssysteem Windows worden uitgedrukt in tebibyte (met de 'verkeerde' afkorting TB).

In het besturingssysteem Windows en in de dagelijkse taal wordt de term terabyte gebruikt wanneer men tebibyte bedoelt.