Een Takuzu of binaire puzzel is een logische puzzel waarbij getallen in vakjes geplaatst moeten worden. De meeste grids bestaat uit 10 × 10 vakjes, maar er komen ook 4×4, 6×6, 8×8, 12×12, 14×14 en 16×16 grids voor. Het doel is om een grid te vullen met enen en nullen. In een gegeven puzzel zijn reeds een aantal vakjes ingevuld. Men moet de resterende vakjes invullen waarbij men de volgende regels in acht moet nemen:

  • In iedere rij en iedere kolom komen evenveel enen en nullen voor.
  • Er staan nergens meer dan twee gelijke cijfers naast elkaar.

Voor het oplossen van de puzzel volstaat logisch denken; gokken is niet nodig.

Bij sommige varianten geldt er nog een derde spelregel:

  • Geen enkele kolom mag gelijk zijn aan andere kolom en geen enkele rij mag gelijk zijn aan een andere rij.

Deze variant is gekend als binero of Binairo. De Vlaamse puzzelbedenkers Frank Coussement en Peter De Schepper hebben "Binairo" in 2009 als gemeenschapsmerk laten registreren.[1]

Het populairwetenschappelijk maandblad Eos publiceert elke maand twee bineros.

De Nederlandse uitgeverij Sanders Puzzelboeken publiceert de gespecialiseerde titels Binairo kampioen en Binairo pocket.

In België worden binaire puzzelboeken gepubliceerd door o.a. uitgeverij De Puzzelaar, met uitgaven als Binaire XS en VTM Binaire.

Binaire puzzels zijn online te vinden op verschillende websites.